Образование

 

Учебни заведения заведения на територията на община Каолиново


17.07.2017 г. ОТНОСНО: Излпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Приложения:

1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга

4. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуацииОбразователната инфраструктура на община Каолиново носи всички характеристики на преходния период в реформата на средното образование в България. На територията на общината функционира 6 училища, от които едно СОУ и 5 ОУ.

Детски градини

Обучението на подрастващите се провежда в 16 целодневни детски градини, където са обхванати 457 деца. Обучението на децата е в ръцете на отлични педагози и много добра материална база.


Основни училища

* "Йордан Йовков" – с. Браничево

* "Георги Раковски" – с. Климент

* "Н.Й.Вапцаров" – с. Лятно

* "Хр.Смирненски" – с. Пристое

* "Панайот Волов" – с. Тодор Икономово


Средни училища

* "Г.С.Раковски" – гр. Каолиново