Проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново“

07.07.2018 г. Информация за проекта