Проект: „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“

02.05.2018 г. Информация за проекта