ПРОЕКТ „Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново”

19.08.2014 г. - Заключителна пресконференция по проект "Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново"

18.08.2014 г. - Заключителна пресконференция по проект "Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново"

16.06.2014 г. - ПОКАНА за участие в Кръгла маса за запознаване със резултатите от  изготвения проект на Функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново по проект „Повишаване на ефективността  на административния и проектния капацитет в община Каолиново“

05.11.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново, изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация и провеждане на специализирани обучения”:

1. Извършване на Функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново;

2. Организиране и провеждане на кръгла маса и дискусии със заинтересованите страни;

3. Изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация;

4. Провеждане на специализирани обучения на служителите на общинска администрация Каолиново.

Пакет от документи

 

Пресконференция по проект "Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново"

02.10.2013 година - ПОКАНА за участие в начална пресконференция по проект "Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново"