Общински план за действие за интеграция на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация

 

Общински план за действие за интеграция на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация