Проект ''Извънкласните дейности - интересни и полезни''

 

Общински турнир по футбол

Общинско състезание по БДП

Общински волейболен турнир

П О К А Н А

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по случай приключване на дейностите по Проект «Извънкласните дейности – интересни и полезни» по Договор  №BG051PO001-4.2.03-0943,  схема за безвъзмездна финансова помощ “Да направим училището привлекателно за младите хора”, която ще се проведе на 05.08.2010 година от 11.00 часа в Ритуалната зала на Община Каолиново. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

Програма пресконференция

Проведена пресконференция