ОПАК - Договор №13-13-64/29.10.2013 г. Община Каолиново – към по-добро управление и ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи


Информация


Пресконференция 17.12.2013 година

- Покана

- Програма


- Снимки


Публикации в медиите

http://topnovini.bg/node/63398

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1190742


Публична покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Въвеждане на механизъм за мониторинг, контрол и оценка  на прилагането на публичните политики на местно ниво и прилагане на високоефективен процес на стратегическо планиране на социално-икономическото развитие за следващия планов период”

Документация


Дейности

 

Анкетно проучване


https://www.surveymonkey.com/s/SHGKDJK - анкети бизнес

https://www.surveymonkey.com/s/SZFMSQV - гражданско общество

https://www.surveymonkey.com/s/S6YS6LR - общинска администрация

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ