НОВИНИ

Нида Ахмедов Кмет на Община Каолиново- Визия за развитие: Създаване на условия за пълноценен живот, работа и социална интеграция, като се осигури балансирано и устойчиво развитие на територията и се запазят историческите, културните и религиозните ценности

Нида Ахмедов Кмет на Община Каолиново- Визия за развитие: Създаване на условия за пълноценен живот, работа и социална интеграция, като се осигури балансирано и устойчиво развитие на територията и се запазят историческите, културните и религиозните ценности (Формат -Power Point)

________________________________________________________________________________________________________________

Днес бе направена първа копка на проект за частична рехабилитация на водопроводна мрежа в 5 населени места на община Каолиново

 

Със символичната първа копка, направена от  кмета на община Каолиново Нида Ахмедов и представителя на изпълнителя на СМР и ръководител на строителните дейности Наско Богданов, започна осъществяването на най-мащабния за 2020 г. проект в общината - „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново“. Финансираното се осигурява по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Стойността на проекта е 2 231 585 лв., от които 148 095,00 лв. ще бъдат осигурени от бюджета на община Каолиново.

Основната цел проекта, включващ рехабилитация на водопроводната мрежа в град Каолиново и селата Долина, Наум, Сини вир и Климент е подобряване на състоянието и експлоатационните качества на водопровода, намаляване на загубите на питейна вода, тъй като те са изключително големи на територията на Общината.

Дължината на водопреносна мрежа, на която ще се подменят водопроводните тръби е 6 700 м., като ще бъдат възстановени и приблизително 20 000 кв. м. асфалтова настилка. Ще бъдат подмени и всички сградни отклонения по продължение на ремонтираните участъци.

С изпълнителя на строителните дейности „Кристална вода“ АД община Каолиново е подписала 5 договора, съответно за всяко населено. Ремонтните дейности трябва да завършат в рамките на осем месеца.

С реконструкцията на водопроводите, макар и частично ще се реши един сериозен проблем в петте населени места – честите аварии по амортизираната водопроводна мрежа.

Господин Ахмедов поясни, че по време на изпълнението на проекта ще има затруднения при придвижването по улиците, засегнати от ремонтите, възможни са и проблеми с водоснабдяването. Той призова населението за търпение, защото всичко това ще се случва, за да няма проблеми в бъдеще.

Церемонията приключи с пожелания за здраве и успех при реализацията на проекта.

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

__________________________________________________________________________________________________________________

ПОДГОТОВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2027 Г.

От 22.07.2020 година започна разработването на новия План за интегрирано развитие на община Каолиново/ПИРО/ за следващия програмен период 2020 – 2027 г.

В съответствие с изискванията на чл.13, ал.1 от ЗРР, Планът за интегрирано развитие на Общината ще определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини, в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал.2 ЗРР Планът за интегрирано развитие ще осигури пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Планът за интегрирано развитие на Община Каолиново като стратегически документ ще обвърже сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Със заповед на кмета е сформиран екип, отговарящ за процеса на планиране. Изготвен е работен план, конкретизиращ етапите на разработване и сроковете за изпълнение на предвидените дейности. Те стартират с изготвяне на социално-икономически анализ на постигнатото през изминалия седемгодишен период и на актуалните проблеми във всички сфери. Работата по изпълнението и ще приключи с обществено обсъждане и приемането му от Общинския съвет през месец октомври – ноември 2020г..

Очакваме активно участие на обществеността и бизнеса , за целта сме изработили анкетни карти за проучване на общественото мнение, насочени към гражданите, НПО и местния бизнес. Целта е да се осигури публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи на подготовката на ПИРО, както  в процеса на планиране, наблюдение и оценка, така и в неговто изпълнение.

Анкетните карти ще намерите в прикачените файлове.

 

Попълнените анкетни карти могат да бъдат изпращани на e-mail: proekti@kaolinovo.bg или да бъдат предавани в Информационния център на Община Каолиново в срок до 30 септевмри 2020 г.

Надяваме се на активно участие !

Ще Ви бъдем много благодарни, ако заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата!

 

АНКЕТНА КАРТА за проучване оценката по изпълнение на плана за развитие на Община Каолиново 2014-2020 и РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА  2021-2027 Г

_________________________________________________________________________________________________

Три нови комбинирани спортни площадки се откриват днес в община Каолиново.

Днес 19.08.2020 г. кметът на община Каолиново Нида Ахмедов откри три нови мултифункционални спортни площадки в селата Тъкач, Средковец и Загориче. Площадките съчетават няколко вида спорт - мини футбол, баскетбол, волейбол и хандбал.

Новите игрища са с размери 20,00/40,00 м. и с ярка трислойна акрилна настилка с гумена подложка и са обезопасена със специална оградна система. Около тях са разположени пейки кошчета за смет и са засадени широколистни дървета. За постигане на максимален комфорт, както на ползвателите на площадките така и на техните придружители наоколо са изградени и осветителни енергоспестяващи инсталации с LED прожектори.

Изграждането на мултифункционалните спортни площадки в трите населени места на община Каолиново значително ще подобри достъпа до спорт на населението и ще осигури възможности за активни занимания и отдих на открито, дават възможност на много деца и подрастващи да общуват повече помежду си, да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време. Спортът възпитава, изгражда ценности като приятелство, взаимопомощ, дисциплинираност и работа в екип, и развива здравословния начин на живот на децата и подрастващите. Жителите на общината вече имат на разположение повече места за отдих и развлечения. Не на последно място такива пространства създават възможности за социални контакти, спорт и отмора.

Площадката в село Загориче е изградена по проект, финансиран със средства на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 88 288,59 лева без ДДС.

Площадките в селата Тъкач и Средковец са изградени със средства предоставени на община Каолиново от централния бюджет за 2019 г. по Постановление № 348 от 18.12.2019 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. и са обща стойност – 261 124,75 лв. без ДДС.

Това са поредните успешно реализирани проекти, които доказват че в община Каолиново се работи за създаване на условия за живот, които да бъдат по-близо до жизнените стандарти в Европейския съюз.

„Изградихме тези площадки с мисъл за младите хора на община Каолиново и с желание да разширим възможностите за спорт на открито“, каза кмета на община Каолиново г-н Ахмедов. Той честити на всички новите придобивки и пожела весели и забавни игри, много спортни постижения, и призова да се пазят съоръженията, за да могат по-дълго да се използват за игра.

 

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолинов

______________________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АХМЕДОВ,

Екипът на  общинска администрация Каолиново Ви поздравява по случай рождения Ви ден и Ви поднася своите искрени пожелания за крепко здраве, лично щастие и неспирни професионални успехи. От сърце Ви желаем да бъдете все така упорит и амбициозен, да следвате поривите и целите си. Вие сте личност за пример не само в личен, но и в професионален план!

Несъмнено Вие сте човек, на когото много хора разчитат, бъдете все така енергичен и креативен, откривайте нови хоризонти, всеки ден покорявайте върховете с лекота.

Продължавайте напред и не спирайте, зад Вашето име стои достоен човек, който е готов да пребори всяка буря! Вие вървите по път, който се измерва с думите дълг, отговорност и обич. Път, за който се изисква безкрайно търпение, компетентност, ентусиазъм, смелост и кураж.

Годините на неуморен труд и всеотдайност не са само трудности и загуби, а преди всичко опит, мъдрост, спокоен и трезв поглед на всичко произтекло в живота.

Продължавайте все така отговорно, с воля, принципност и със завиден хъс, да работите за сплотяване на членовете на колектива, което ги прави по-мъдри, по-разумни и отдадени в работата. Само така  с подкрепата на екипа си ще създадете условия за по-добър живот и развитие.


Нека успехът и натрупаният опит да Ви помагат в осъществяването на нови цели и мечти, а постигнатото да Ви носи удоволствие и радост!
От все сърце Ви желаем делници, изпълнени с ползотворна работа, празници с добро настроение и щастливи мигове сред близки и приятели! Πoжeлaвaмe Ви много пoвoди зa гopдocт oт дoбpe cвъpшeнa paбoтa в пoлзa нa житeлитe нa oбщинaтa.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

Колективът на общинска администрация Каолиново

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

_______________________________________________________________________________________________________________

Кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов поздравява всички мюсюлмани с настъпващия свещен празник Курбан Байрам!

Празниците носят светлина и топлина, сплотяват и близки и непознати. Припомнят ни, че най-ценните дарове в живота са миговете, споделени с любимите ни хора, подадените приятелски ръце, жестовете на съпричастност и взаимно доверие.

Опрощението, покаянието и милосърдието слизат от небето в ден като този. Нека на този празник отворим сърцата си за добро, почтеност и взаимно уважение!


Нека този празник, който учи на мъдрост, направи хората още по-добри и отговорни. Взаимното уважение помежду ни да расте и заедно да работим за нашето общо бъдеще!

Нека този празник бъде изпълнен с радост и щастливи изненади, а животът Ви да бъде пълен с надежди и смирение, за да следвате доброто и красивото!

Желая Ви много здраве и сбъднати мечти! Бъдете благословени!!!

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!!!

НИДА НАМЪКОВ АХМЕДОВ

Кмет на община Каолиново

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

_______________________________________________________________________________________

ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID – 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА,  КМЕТЪТ Г-Н НИДА АХМЕДОВ ОТПРАВЯ АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ СТРИКТНО ДА СПАЗВАТ ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ДА ОКАЗВАТ СЪДЕЙСТВИЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. НЕКА ВСИЧКИ ДА БЪДЕМ ДИСЦИПЛИНИРАНИ, ОТГОВОРНИ И ЗАЕДНО С ОБЩИ УСИЛИЯ ДА ОВЛАДЕЕМ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗАТА В ОБЩИНАТА.

КЪМ МОМЕНТА ИМА 46 ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО С УСТАНОВЕНИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОБИ НА COVID – 19 И ДВА СМЪРТНИ СЛУЧАЯ. ПРОДЪЛЖАВА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НОВОРЕГИСТРИРАНИТЕ СЛУЧАИ И СЕ ИЗДИРВАТ КОНТАКТНИТЕ ИМ ЛИЦА.
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ. ПРИЗОВАВАМ ГРАЖДАНИТЕ ДА ИЗБЯГВАТ СТРУПВАНИЯТА НА МНОГО ХОРА НА ЕДНО МЯСТО. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА СИ НОСЯТ ПРЕДПАЗНИТЕ МАСКИ.

ПРЕДПРИЕТИ СА МЕРКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СГРАДИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. ИМА ЗАСИЛЕНО ПОЛИЦЕЙСКО ПРИСЪСТВИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.

СЪЗДАДЕНА Е ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУ ОБЩИНА КАОЛИНОВО, РУ-КАОЛИНОВО, РЗИ И КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СВОЕВРЕМЕННО ДА СЕ ПОДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАВЪРНАЛИ СЕ ГРАЖДАНИ ОТ ЧУЖБИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.

УМОЛЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ВРЪЩАЩИ СЕ ОТ РИСКОВИ МЕСТА, ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО И ОТГОВОРНО 14 – ДНЕВНИЯ КАРАНТИНЕН ПЕРИОД, ЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА.

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

_______________________________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

ДНЕС  20.05.2020 Г. СЕ НАВЪРШВАТ 31 ГОДИНИ ОТ МАЙСКИТЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ДАЛЕЧНАТА 1989 Г.

20 МАЙ Е НАШАТА ДАТА В ИСТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО, В ИСТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ИСТОРИЯТА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. ОТЗВУКЪТ ОТ ГЛАСА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ Е ТОЛКОВА СИЛЕН, ЧЕ ВЪЛНАТА, КОЯТО СЪЗДАВА СЪБАРЯ НЕ САМО ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ, НО И ВСИЧКИ РЕЖИМИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

ВСЯКА ГОДИНА ХИЛЯДИ ХОРА ОТ ОБЩИНА КАОЛИНОВО, ХИЛЯДИ ГОСТИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЕ СЪБИРАХМЕ В СЕЛО ПРИСТОЕ, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, ЗА ДА СВЕДЕМ ГЛАВИ, ДА ОТДАДЕМ ПОЧИТ НА ЗАГИНАЛИТЕ В БОРБАТА ЗА ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТАЗИ ГОДИНА НЯМА ДА МОЖЕМ ДА СЕ СЪБЕРЕМ НА СТАДИОНА В СЕЛО ПРИСТОЕ. ВСИЧКИ ЗНАЕМ КОЯ Е ПРИЧИНАТА. ДНЕС СВЕТЪТ Е ИЗПРАВЕН ПРЕД ЕДНО ОГРОМНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО. ПРЕД ЕДИН НЕВИДИМ, НО МНОГО ОПАСЕН ВРАГ- ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19.

ПРЕДИ 31 ГОДИНИ НИЕ ДОКАЗАХМЕ КАКВА СИЛА СМЕ, КОГАТО СМЕ ОБЕДИНЕНИ.

ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА Е НУЖНО ДА СМЕ ЕДИННИ В БОРБАТА С ПАНДЕМИЯТА.

ПАНДЕМИЯТА, КОЯТО НИ СПОЛЕТЯ НИ ПОКАЗА КОЛКО КРЕХЪК Е ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ, КОЛКО Е БЕЗЦЕННО ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КОЛКО ВАЖНО Е СЕМЕЙСТВОТО. В НАВЕЧЕРИЕТО НА СВЕЩЕНИЯТ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ МИ ПОЗВОЛЕТЕ ДА ПОЖЕЛАЯ НА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА МНОГО ЗДРАВЕ, МНОГО ЩАСТИЕ И МНОГО УСПЕХИ В ЖИВОТА.

ДОБРОТАТА, ЛЮБОВТА, ПОКАЯНИЕТО, ПОМИРЕНИЕТО, ЧОВЕЩИНАТА И МИЛОСЪРДИЕТО СА МОРАЛНИТЕ УСТОИ НА ВСЯКА ВЯРА, КОЯТО Е ОСНОВА ЗА ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ МЕЖДУ ВСИЧКИ НАС.

НЕКА ТОЗИ ПРАЗНИК, ДОНЕСЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ В ДОМОВЕТЕ ВИ. ОБИЧТА И РАЗБИРАТЕЛСТВОТО, РАДОСТТА И НАДЕЖДАТА ДА ПОСЕТЯТ ВСИЧКИ ВАС В ТЕЗИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ!

ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ, И НИ ПРОЩАВАЙТЕ!

 

С УВАЖЕНИЕ,

НИДА НАМЪКОВ АХМЕДОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

___________________________________________________________________________________________________________

18.05.2020 г. - Първа копка на пътно строителство в община Каолиново

_________________________________________________________________________________________________________________

Кметът на община Каолиново - Нида Ахмедов, заместник - кмета на общината Тюрджан Ферад, кмета на село Тъкач – Метин Ехлиман  и представители на фирма „Лайтинг Инженеринг “ ООД, град Бургас направиха първа копка на обект „Изграждане на спортна площадка в имот № 1, кв. 56 по плана на с. Тъкач“.

Две са мултифункционалните спортни площадки, които ще бъдат изградени в община Каолиново със средствата осигурени по Постановление на МС № 348 от 18 декември 2019 година в размер на 313 470 лева. Освен в село Тъкач строителство започна и на обект „Изграждане на спортна площадка в имот № 68388.50.274 по кадастралната карта на с. Средковец“.

Проектите предвиждат и дейности по благоустройство и озеленяване на прилежащите площи.  За създаване на завършена среда за спорт се предвижда и изграждането на подходяща осветителна енергоспестяваща инсталация с LED прожектори.

Жителите на тези села ще имат възможността да играят футбол, волейбол, баскетбол, тенис и други, както и да прекарват пълноценно свободното си време в обособените около площадките зона за отдих. Същевременно ще се създадат условия, които да бъдат по-близо до жизнените стандарти в Европейския съюз.

Разбираемо най-радостни са децата и младежите, които очакват с нетърпение играят на новите съоръжения. Срока за изпълнение на строителите дейности е 30 дни и след средата на месец юни  те ще могат да проведат първите спортни битки.

С изграждането на поредните спортни площади в Община Каолиново ръководството на общината още веднъж доказа своята последователност в осъществяването на политика за създаване на по-благоприятни условия за живот, за стимулиране на спорт и игри на открито и задържане на младите хора общината.

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

_________________________________________________________________________________________

14.05.20.2020 г. Уведомително писмо относно: Третиране с продукти за растителна защита

_________________________________________________________________________________________

От днес 09.04.2020 година в Община Каолиново започна раздаването на индивидуални пакети с 16 хранителни продукти от първа необходимост. Ръководството на общината уведоми, че хранителни пакети ще получат 367 уязвими жители на общината, допълнително включени в списъците, изготвени от Агенцията за социално подпомагане. Раздаването на продуктите е в изпълнение на приетите превантивни противоепидемични мерки срещу корона вируса.


Служителите в кметствата по населените места и доброволци на БЧК ще предоставят хранителните пакети до домовете на всеки един от правоимащите, получаващи топъл обяд от община Каолиново по проект „ Осигуряване на топъл обяд в община Каолиново“ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.


За възрастни хора над 65 години, живеещи сами и без близки, които да се грижат за тях, включени в списъците на АСП, раздаването ще се извършва също до домовете на всеки един чрез служители и доброволци на Общинската  организация на БЧК.

Индивидуалните пакети са със средно тегло до 30 кг. и са осигурени по Оперативната програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Кампанията по осигуряването и предоставянето на пакетите се реализира в партньорство между Агенцията за социално подпомагане и Българския Червен кръст.

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 1 кг; ориз – 2 кг; спагети – 2 кг; лютеница – 1 кг; зелен фасул консерва – 4 кг; домати белени – 2,400 кг; грах зелен – 3,200 кг; гювеч консерва – 2,400 кг; конфитюр – 1,5 кг; говеждо в собствен сос консерва – 0,600 кг; говежди кюфтета в бял сос консерва – 1,2 кг; пиле фрикасе консерва – 1,2 кг; консерва риба – 0,170 кг; зрял фасул – 1 кг; леща – 5 кг; олио – 2 литра.

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

________________________________________________________________________________________________________________

 

Уважаеми жители на Община Каолиново,

Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и ваши близки.

Обръщам се към всеки един от вас, който има желание и възможност да помогне, да се включи в Кампанията по набиране на доброволци на следните лица:

-         Медицински персонал

-         Лица, които извършват фактически действия по дезинфекция

-         Лица осъществяващи охраната на обществения ред и реализиране на противоепидемични мерки

-         Лица осъществяващи социални дейности

 

Ако имате готовност да се включите като доброволец, моля,  пишете на следния имейл: kaolinovo@abv.bg или позвънете на телефон: 0888672254.

Важно е да посочвате вашите имена, своите професионални умения, дейността в която желаете да се включите и телефон за връзки.

За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани при възникване на необходимост, са осигурени лични предпазни средства.

Остава ни надеждата, че отговорността  на всеки от жителите на общината и стриктното спазване на предприетите ограничителни мерки ще подпомогнат усилията на всички нас за справяне с трудната ситуация. Въпреки това сме длъжни да  бъдем подготвени.

В момент на криза ние не веднъж сме доказали, че можем да бъдем единни, да си помагаме взаимно и да се справяме с далеч по-големи рискове и опасности. Сигурен съм, че с общи усилия, с готовността на всеки да помогне, ще се справим с епидемията, която променя живота на целия свят.

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!

НИДА АХМЕДОВ

Кмет на община Каолиново

_________________________________________________________________________________________________________________

Заповеди относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Каолиново във връзка с разпространението на заболяването COVID-19

Заповеди 256,259, 253, 247, 248,249

Заповед РД 15-130 от 14.05.2020 г.

Приложение към Заповед РД 15-130 от 14.05.2020 г.

Заповед РД 15-129 от 14.05.2020 г.

Заповед РД 15-70 от 10.03.2020 г.

Заповед РД 15-75 от 13.03.2020 г.

Заповед РД 15-76 от 16.03.2020 г.

Заповед РД 15-77 от 19.03.2020 г.

Заповед РД 15-78 от 19.03.2020 г.

Заповед РД 15-81 от 23.03.2020 г.

Заповед РД 15-82 от 24.03.2020 г.

__________________________________________________________________________________________________________________

На 13.03.2020 г. се проведе заседание на Общинския кризисен щаб във връзка с разпространението  на COVID-19 с участието на директори на детски градини и училища, кметове на кметства, медицинските специалисти към училищата, представители на всички институции на територията на общината: Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“,  РУ гр. Каолиново, общопрактикуващи лекари. Участниците бяха запознати с необходимите мерки, които са предприети за предотвратяване  разпространението на COVID-19. по отношение на дейността и организацията на работа, по отношение предоставянето на административни услуги, по отношение хигиенно-противоепидемичните мерки. Бяха запознати със Заповед № РД-15-70/10.03.2020 г. на кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов, а имено:

1. Забранява се до второ нареждане всички обществени културни мероприятия на открито и закрито, масови мероприятия, в които участват деца и възрастни, включително събирания в пенсионерските клубове на територията на община Каолиново.

2. Забранява се до второ нареждане спортните събития (включително тренировки) на територията на община Каолиново.

3. Да се извършва дезинфекция след всеки курс на превозните средства на обществения транспорт и училищните автобуси извършващи транспортни дейности (седалки, парапети, дръжки и др.).

4. Да се извършва засилен ежедневен щателен филтър на входа на детски градини и училища за проверка на здравословното състояние на децата и персонала, както дезинфекция на помещенията, не по-малко от 4 пъти дневно.

5. Всички институции на територията община Каолиново, които работят с граждани да дезинфекцират помещенията си не по-малко от четири пъти на ден.

ПРЕПОРЪКИ:

 • Избягвайте близък контакт с хора с клинични симптоми на респираторна инфекция (висока телесна температура, кашлица, кихане), както и места със струпване на много хора и масови прояви;
 • Избягвайте консумация на сурова или недобре термично обработена храна от животински произход;
 • Избягвайте близък контакт с живи или умрели домашни и диви животни или повърхности били в контакт с животни;
 • Измивайте редовно ръцете си с вода и сапун или използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа;
 • Избягвайте да докосвате очите, устата и носа си;
  • Използвайте маска, закриваща устата и носа. След поставянето й избягвайте да я докосвате, а след сваляне я изхвърлете веднага и измийте ръцете си;
  • При възникнали симптоми на остра респираторна инфекция спазвайте т. цар. респираторен етикет - при кихане и кашляне закривайте устата и носа си с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба изхвърлете незабавно и измийте ръцете си. При невъзможност, използвайте ръкава на носената дреха като свийте ръката в лакьтната става, така че с предмишницата да се прокрият носа и устата. Не използвайте дланта на ръката си.
  • При поява на висока телесна температура, кашлица или затруднено дишане потърсете незабавно медицинска помощ и споделете с медицинския специалист информация за пътуването си.

За пристигащи  граждани от други държави:

В случай на симптоми, подсказващи за респираторни заболявания преди, по време или след Пътуване:

 • Избягвайте контакти с други хора и потърсете медицинска помощ от лекар- инфекционист, а при невъзможност от общопрактикуващ лекар;
 • Използвайте маска, покриваща носа и устата;
 • Избягвайте използването на обществения транспорт;
  • Задължително информирайте медицинските специалисти за подробности за пътуването - дати на отпътуване и завръщане, продължителност на престоя, места, на които са пребивавали, евентуални контакти с болни, посещения на пазари за животни или контакти с животни.
  • Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

______________________________________________________________________________________________

На 08.03.2020 г. кметът на общината г-н Нида Ахмедов поздрави по случай 8 март – Международния ден на жената всички жени от общинска администрация Каолиново.
Благословени сте да дарявате живот, да отглеждате и възпитавате децата ни. Да правите света по-добър, а хората около Вас по-грижовни и милосърдни. Благодарение на Вас изживяваме по-пълно красотата на света.
Бъдете горди и уверени, смели в мечтите си, щастливи и обичани. За мен е удоволствие да Ви поздравя с Вашия прекрасен празник – 8 март - Деня на майката, на жената, на човека, който винаги е до нас.

Нека в този ден нашето уважение, нашата обич, признателност и благодарност бъдат най-скъпият подарък за всички Вас.

Пожелавам Ви все така да отстоявате своите позиции и така заедно да намираме цялостни решения за един по-добър живот.

Бъдете живи и здрави!

Бъдете благословени, щастливи, неповторими и  винаги усмихнати!

 

Честит празник!

 

НИДА АХМЕДОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

____________________________________________________________________________________________________

05.02.2020 г. ПРЕМАХМАНЕ НА ВСИЧКИ ТАКСИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО ОТ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

С Решение № 32 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Каолиново се прие предложение за изменение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Каолиново. Считано от 01.02.2020 г. е предвидено премахването на всички видове такси в детските градини, които родителите и настойниците на посещаващите ги деца бяха длъжни да заплащат. Целта е подобряване нивото на образователната система, чрез пълно обхващане на всички деца в детските заведения на територията на общината от най-ранна възраст. Очаква се, отмяната на таксите за детските градини да осигури пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците. Очаква се чрез поемането на таксите за сметка на общинския бюджет да се подобри живота на младите семейства на територията на община Каолиново, да се създадат предпоставки за увеличаване раждаемостта и за задържане на младите хора в общината, с цел преодоляване на демографската криза.

Повече информация на Официалната фейсбук страница на община Каолиново

_______________________________________________________________________________________________________

06.01.2020 г. Развитието и модернизацията на техническата и социална инфраструктура е от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособността на общината.

Приключи асфалтирането на път: SHU 1061 /ІІІ-702, Пристое - Духовец/ - Гусла – Средковец от км 0+000 до км 4+400”, с дължина 4 400 м. по проект: „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“. Проектът е на стойност 1 699 031.42 лева с ДДС финансиран със средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел на настоящия проект за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа включва подобряване на състоянието и експлоатационните качества на пътя, повишаване на сигурността на придвижването и използването на пътя, осигуряване на по-голям комфорт и безопасност при пътуване

Официална фейсбук страница

__________________________________________________________________________________________________________

В Община Каолиново вече ползват безплатен безжичен интернет по проект "WiFi4EU"
От 01.12.2019 г. община Каолиново осигурява безплатен безжичен интернет в 12 обществени зони. Мрежата е изградена след като община Каолиново кандидатства и бе одобрена за финансиране от Европейската комисия по проекта „WiFi4EU“. Местата, където гражданите ще могат свободно да ползват безжичен интернет са площада пред община Каолиново, пред кметство с.Браничево, център с.Браничево, пред кметство с.Гусла, пред кметство с.Загориче, пред кметство с.Климент, пред кметство с.Наум, пред кметство с.Пристое, пред кметство с.Средковец, пред кметство с.Тодор Икономово, център с.Тодор Икономово, пред кметство с.Тъкач. Мрежата е отворена и не се изисква въвеждането на пароли или друг вид автентификация. За да ползвате безплатен безжичен интернет е достатъчно да се свържете с вашия телефон, лаптоп, таблет към мрежата с наименование “WiFi4EU”.

Официална фейсбук страница

__________________________________________________________________________________________________________

На 18.12.2019 г. в Община Каолиново се проведе обучение по здравословни и безопасни условия на труд, провеждане на инструктажи на кметовете на кметства в общината, директорите на детски градини, лицата отговорни за БЗР, ръководителите на отдели, с лектор инж. Светлана Панайотова от СТМ при „Респонса Превент“ ООД. Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа са съществен елемент от цялостната дейност на работодателя по организацията на трудовия процес и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.Програмата на обучението включваше следните теми:

 1. Обучения по Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни  и безопасни условия на труд.
 2. Определяне видовете инструктажи и лицата, които ги провеждат;
 3. Програми и теми за провеждане на инструктажи;
 4. Документиране на инструктажите;
 5. Най-често допусканите грешки при воденето на инструктажи;
 6. Трудови злополуки –определение, установяване и процедура по деклариране;
 7. Задължения на преките ръководители  при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Официална фейсбук страница

 

___________________________________________________________________________________________________________

Днес на 18.12.2019 г. се проведе работна среща на тема: Връчване и оформяне на съобщения и призовки в населените места в община Каолиново. Нотариална компетентност на кметовете. На срещата присъстваха г-н Нида Ахмедов- кмет на община Каолиново, г-жа Петина Николова – Председател на Новопазарски районен съд, г-н Калоян Янакиев – Нотариус в  гр. Нови пазар, г-жа Фатме Хасан –секретар на община Каолиново, кметове на кметства, технически сътрудници по кметства. Всички присъстващи получиха образци и указания за връчване и оформяне на призовки от кметствата. Указания за работа ва Информационна система „Единство“.

 

___Официална фейсбук страница_________________________________________

В ОБЩИНА КАОЛИНОВО ПРОДЪЛЖАВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА УЯЗВИМИ  ГРАЖДАНИ

От началото на месец декември в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Община Каолиново продължава поетапното предоставяне на пакети с хранителни продукти на 1356 домакинства.

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 24,570 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 2 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати белени – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо в собствен сос консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета в бял сос консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,300 кг; консерва риба – 0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; леща – 4 кг; олио – 4 литра.

Всеки правоимащ, включен в списъците от Агенцията за социално подпомагане, ще получава съответните продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Право на подпомагане по програмата имат:

• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;

• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.;

• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;

• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2019г.;

• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.;

• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;

• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

________Официална фейсбук страница_______________________________________________________________________

Днес на 12.12.2019 г. се проведе последващо обучение на служителите от общинска администрация Каолиново, съгласно изискванията на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ и План графика за въвеждащо и продължаващо обучение на тема: „Превантивното законодателство срещу изпирането на пари. Основни положения“. Темите бяха представени чрез презентационен курс с аудиозапис за индивидуално електронно обучение на служителите. Курсът е разделен на 8 теми, като всеки от уроците се представиха в отделни последователни слайдове.

Официална фейсбук страница

___________________________________________________________________________________________________________

Съгласно Заповед № РД-15-123 от 01.11.2019 г. на Областния управител на Област Шумен на 07.11.2019 г. се проведе първото заседание за конституирането на новоизбрания Общински съвет – Каолиново в ритуалната зала на общината. В залата присъстваха всички общински съветници, новоизбрания кмет на общината, новоизбраните кметове на кметства, служители от общинската администрация и граждани от Община Каолиново. Заседанието се откри от заместник областния управител на област Шумен – г-н Петко Шаренков.
Резултатите от Местни избори 2019 г. се обявиха от Председателя на ОИК – Каолиново г-н Драгомир Стоянов Янков. След което се пристъпи към официално връчване на удостоверенията на новоизбраните общински съветници, кмета на общината - г-н Нида Ахмедов и новоизбраните кметове на кметства.
Г-н Нида Ахмедов благодари за оказаното доверие за пореден пети мандат, като обеща да работи за благоденствието на всички жители на община Каолиново. За председател на ОбС Каолиново се избра г-н Зия Насуф. Г-н Тюрджан Ферад ВРИД поздрави новото ръководство за встъпването им в длъжност, като им пожела много здраве, реализиране на много проекти, пълна общинска хазна и съвместна работа между общинската администрация и ОбС Каолиново за просперитета на Община Каолиново.
Символично връчи ключа от кабинета на кмета на общината, който преди повече от един месец му беше поверен. На добър час!

Официална фейсбук страница

 

______________________________________________________________________________________________________________

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО, КОИТО ПОВЯРВАХА ЗА ПОРЕДЕН ПЕТИ МАНДАТ В МЕН!

БЛАГОДАРЯ ЗА НЕУМОРНИЯ ТРУД, КОЙТО ПОЛОЖИХТЕ, ЗА БЕЗРЕЗЕРВНАТА ПОДКРЕПА И ДОВЕРИЕ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ.

ВЯРВАМ, ЧЕ ИМАМ СИЛИ ДА ПРОДЪЛЖА НАПРЕД И ДА ОПРАВДАЯ ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ.

ПРИЕМАМ ТАЗИ ПОБЕДА НА ПЪРВИ ТУР НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ КАТО ПОБЕДА НА ВАС САМИТЕ, ЗАЩОТО ВИЕ СЪВСЕМ СЪЗНАТЕЛНО РЕШИХТЕ ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО ДА УПРАВЛЯВАМЕ  И ИЗПОЛЗВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОДОБРИМ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО.

ПРИЕМАМ ТАЗИ ПОБЕДА НА ПЪРВИ ТУР НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ И КАТО ОЦЕНКА ЗА СВЪРШЕНОТО ДО ТУК ОТ МЕН И МОЯ ЕКИП.

ОСЪЗНАВАМ ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО ПОЕМАМЕ, ЗА ДА СВЪРШИМ ВСИЧКО ЗАПОЧНАТО ДО ТУК И ДА ПРОДЪЛЖИМ ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩИТЕ УСПЕХИ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ БЛАГОДАРЯ! БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ!!!

_________________________________________________________________________________________________________________

13.09.2019 г. Ясен е кандидатът за кмет на община Каолиново, който Движението за права и свободи ще излъчи в област Шумен. Това стана известно днес на 13.09.2019 г. от проведените консултации за номиниране на кандидатите от ДПС област Шумен за предстоящите местни избори 2019 година. Одобрена е кандидатурата на действащия кмет г-н Нида Ахмедов.

_____________________________________________

04.09.2019 г. Съобщение за консултации отслужители на НОИ

 

_______________________________________________________________________

26.07.2019 г. О Б Я В А-В Община Каолиново ще се проведат безплатни консултации и прегледи на хора със сърдечно-съдови и неврологични заболявания. Висококвалифицирани специалисти /кардиолог, кардиохирург, съдов хирург, невролог и неврохирург/ от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ гр. Плевен ще преглеждат и консултират безплатно желаещите по следния график:

 1. На 29.07.2019 г. и 30.07.2019 г. в Здравната служба  на гр. Каолиново - от 09:00 до 16:00 часа ще бъдат обслужени следните населени места: с.Климент, с.Наум, с.Тъкач, кв.Кус, с.Долина, с.Лятно, с.Сини вир, с.Омарчево, с.Лиси връх и гр.Каолиново;
 2. На 31.07.2019 г. - 01.08.2019 г. в Здравната служба на с. Браничево от 09:00 до 16:00 часа ще бъдат обслужени следните населени места: с.Загориче, с.Средковец, с.Гусла, с.Пристое;
 3. На 02.08.2019 г. в Здравната служба на с Тодор Икономово от 09:00 до 16:00 часа ще бъдат обслужени следните населени места: с.Дойранци, кв.Боймир.

___________________________________________________________________________________________

14.06.2019 г. Кметът на община Каолиново - Нида Ахмедов, заместник - кметовете на общината Тюрджан Ферад и Билгин Мюмюнов, кметът на село Средковец Рефат Бахри и представители на фирма „Хидрострой“ АД гр.София направиха първа копка на път: SHU 1061 /ІІІ-702, Пристое - Духовец/ - Гусла – Средковец  от км 0+000 до км 4+400”, с дължина 4 400 м.  по проект: „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“. Проектът  е на стойност  1 699 031.42 лева  с ДДС  финансиран със средства  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Срокът за изпълнение на строително ремонтните дейности е 117 дена.

Предвижда се запазване на съществуващата конструкция, като се извършват предварителни ремонти по настилката, локални ремонти при необходимост в участъщите с мрежовидни повърхнини, технологично фрезоване и полагане на двупластово асфалтово покритие.

Основната цел на настоящия проект за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа включва подобряване на състоянието и експлоатационните качества на пътя, повишаване на сигурността на придвижването и използването на пътя, осигуряване на по-голям комфорт и безопасност при пътуване.

Развитието и модернизацията на техническата и социална инфраструктура е от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособността на общината.

___________________________________________________________________________________________________________

Вечеря ифтар, посветен на предстоящия мюсюлмански празник Рамазан Байрам  е даден  от Движението за права и свободи в с.Т.Икономово, община Каолиново на 22.05.2019 г. Официални гости на събитието бяха кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов, заместниците му: Тюрджан Ферад, Билгин Мюмюнов и Председателят на ОбС на ДПС Недрет Халил. На ифтара присъстваха около 500 жители на селото. Благодарим на всички участници в организацията и подготовката на ифтара....още

_________________________________________________________________________________________________________

На 15.05.2019  г.  кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов и екипа му посрещнаха зрелостниците от випуск 2018/2019 година на СУ „Георги Ст. Раковски“  гр. Каолиново, г-жа Грозданка Марчева – директор на училището и класния ръководител г-жа Марияна Маринова в сградата на Общинска администрация Каолиново.  Всеки от абитуриентите и техните ръководители, получиха специални подаръци от кмета на общината.  Г-н Нида Ахмедов отправи своите пожелания за здраве, дръзновение и смелост на младите възпитаници, като им пожела успешно завършване, попътен вятър в първите им крачки извън училището.  „За мен ще е огромно удоволствие след години да мога да ви посрещна като наши служители“ добави кметът.

___________________________________________________________________________________________________________

На 14.05.2019 г. кмета на община Каолиново подписа два административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ в размер на 97 790,00 лв.

Проекта предвижда изграждане на многофункционална спортна площадка, която съчетава няколко вида спорт - мини футбол, баскетбол, волейбол и хандбал. Изграждането на спортна площадка предоставя възможност на жителите на селото да имат на разположение повече места за отдих и развлечения за децата, като това от друга страна оказва и положително влияние върху качеството на живот в общината и опазването на околната среда. Такива пространства създават възможности за социални контакти, спорт и отмора.

Основната цел на проекта – изграждането на многофункционална спортна площадка в село Загориче, община Каолиново, ще даде възможност на много деца и подрастващи да общуват повече помежду си, да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време. Спортът възпитава, изгражда ценности като приятелство, взаимопомощ, дисциплинираност и работа в екип, и развива здравословния начин на живот на децата и подрастващите. Идеята на проекта е да се създадат на гражданите, живеещи в община Каолиново, условия, които да бъдат по-близо до жизнените стандарти в Европейския съюз. В социален план, той ще защити принципите на социалната справедливост и ще допринесе за повишаване качеството на живот.

Основна целева група е тази, при която ефектът от подобряване на социалната среда на с. Загориче, ще бъде директен и ще бъде установен в краткосрочен план. Групите към които е насочен проекта са хора от разнородни възрастови, социални, етнически групи, включително лица с намалена подвижност, или население от 866 души на с. Загориче. Ценността на спорта се осъзнава от все повече хора, които са готови да ангажират част от свободното си време за спортни занимания при наличие на условия за това.

 

Проект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 102 934,50 лв.

Проекта предвижда реконструкция на 7 улици в 4 населени места в община Каолиново, а именно: реконструкция на ул. "Индже Войвода", ул. "Владайско въстание", ул. "Хан Крум" в гр. Каолиново; ул. "Дунав" в с. Браничево, ул. "Витоша" в с. Пристое,  ул. Тодор Икономов" и ул. "Светлина" в с. Тодор Икономово. Обща дължина на предвидените за реконструкция улици по проекта е 3321,45м.

Всеки гражданин на ЕС трябва да има възможност да живее и да се придвижва сигурно и безопасно в района където живее, независимо дали е град или село. Движението пеш или с превозно средство трябва да става при минимален риск за хората. Чрез реализацията на проектното предложение ще се постигне подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на предвидените за реконструкция улици, ще се намали запрашеността при преминаването на транспортни средства по тях, което от своя страна води до влошаване на здравословното състояние на живущите в гр. Каолиново, с. Браничево, с. Пристое и с. Тодор Икономово, община Каолиново и ще се намали опасността от пътно-транспортни произшествия, възникващи вследствие на лошото състояние на настилките, предизвикващи от своя страна технически повреди по автомобилите и загубата на контрол при управлението им. Подобрената улична инфраструктура ще осигури удобство, комфорт и същевременно бързина при придвижване на жителите в съответните населени места. Подобряването на достъпа е ключово условие за икономическия растеж и разнообразяването в селските райони, в т.ч. развитието на туристическия им потенциал. Изпълнението на предвидените инвестиции, ще даде тласък на местните икономики и ще задържи младите и предприемчиви хора в община Каолиново.

Целевите групи към които е насочен проекта са хора от разнородни социални, възрастови, етнически групи, включително лица с намалена подвижност, или население от 6 030 души живеещи в гр. Каолиново, с. Браничево, с. Присое и с. Тодор Икономово, което представлява 48,04% от населението на общината и които ще се възползват от резултатите по този проект.

________________________________________________________________________________________________

На 12.05.2019 година в с. Пристое, община Каолиново се проведе възпоменателен митинг по-случай навършването на 30 години от майските събития на 1989 година. 
Ръководството на ДПС начело със председателя Мустафа Карадайъ, екипът на Централния лъч заедно с евродепутати и народни представители почетоха паметта на жертвите на възродителния процес като поднесоха венци и цветя на паметните плочи в кв. Кус, в гр.Каолиново, с.Т.Икономово, с.Климент и с.Пристое.
„Предани на традицията ежегодно през месец май се събираме на това свещено място в село Пристое, за да отдадем почитта си към  жертвите на „възродителния процес”, да споменем с почит мирните протести през месец май 1989 г. и  успяваме да кажем в един глас ние сме тук, силни и единни, ние сме заедно и няма да се поддаваме на eзика на омразата !!! Днес сме тук, защото сме убедени, че е важно да помним тези събития и да ги оценим, за да можем всички ние,  и децата ни и внуците ни да ценят това, което  е постигнато. Днес сме тук, за да знаем, че българските граждани заслужиха свободата си, заслужиха правото да носят имената си така, както  родителите им са отредили, да изповядват религията на дедите си“ каза кметът на общината г-н Нида Ахмедов. По време на събитието по инициатива на Женското дружество на ДПС Каолиново се организира кампания за събиране на средства за  подпомагане на лечението на Е.Д.С от с.Т.Икономово, ученичка в 8 клас. Включиха се всички женски дружества от областта, народни представители, настоящи и бъдещи евродепутати, членове и симпатизанти на ДПС. Събрана е сумата от 1000 лева....още
_______________________________________________________________________________________
Официално откриване на джамия и тържествена вечеря ифтар, посветен на предстоящия мюсюлмански празник Рамазан Байрам  е даден в с.Средковец, община Каолиново на 12.05.2019 г. Официални гости на събитието бяха: г-н Мустафа Карадайъ- председател на ДПС, г-жа Нигяр Джафер - заместник председател на народното събрание, г-н Хамид Хамид – народен представител от област Шумен, г-н Илхан Кючюк – председател на МДПС и евродепутат, г-жа Айсел Руфад – областен председател на ДПС, Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи Председателя на Висшия мюсюлмански съвет  г-н Ведат Ахмед, Районния мюфтия  г-н Месут Мехмед,  кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов и заместниците му. На ифтара присъстваха всички жители на селото, членове и симпатизанти на ДПС от областта. още
________________________________________________________________________________________________
На 12.05.2019 г. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, президентът на АЛДЕ Ханс Ван Баален и кметът на община Каолиново Нида Ахмедов откриха паметна плоча мемориал в памет на жертвите на възродителния процес на площада пред община Каолиново.
Никога не трябва да забравим миналото, защото народ без минало няма бъдеще. В нашата история ще се запишат със златни букви тези събития и имената на падналите невинни граждани ще останат завинаги в сърцата ни.
Призоваваме всички със спомена за миналото да подкрепим настоящето, за да имаме бъдеще.
Благодарим на всички, които оказаха морална и материална подкрепа за изграждането на паметната плоча мемориал в памет на загиналите във възродителния процес...още

____________________________________________________________________________________________________________

С решение № 484 по протокол № 44 от 25.04.2019 година на  заседание на ОбС – Каолиново  е отпусната еднократна парична помощ в размер на 150.00 лева на Г.Н. З. – ученичка от XII клас в СУ „Георги Стойков Раковски“  с адрес град Каолиново, кв. Боймир, Имайки  предвид затрудненото финансово положение на семейството на ученичката и разходите по подготовката и провеждането на абитуриентския и бал решението бе подкрепено единодушно от всички съветници.

_______________________________________________________________________________________________________

12.04.2019г. - Конкурс за стипендии на студенти от ромски произход

____________________________________________________________________________________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ- На 21.03.2019 г., от 11:00 часа, в сградата на Община Каолиново ще се проведе Заключителна кръгла маса по програма РОМАКТ. В рамките на срещата ще се обсъдят постигнатите резултати и устойчивостта на подхода на програмата. На срещата участие ще вземат представители на МАГ – Каолиново, Община Каолиново и на програма РОМАКТ.

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

09.07.2018 г. Община Каолиново с договор по Програмата за развитие на селските райони на стойност 2 276 416 лева.

На 04.07.2018 г кмета на община Каолиново Нида Ахмедов подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в размер на 2 276 416 лева без ДДС, финансиран със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за изпълнение на проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”, включващ рехабилитация на водопроводната мрежа в град Каолиново и селата Долина, Наум, Сини вир и Климент.

За съжаление, водопроводната мрежа в община Каолиново не е в добро експлоатационно състояние и загубите на питейна вода са големи. Проблем при водоснабдяването е отдавна е изтеклият експлоатационен период на водопроводите. Именно експлоатационната възраст обуславя: големи загуби; намалена проводимост; чести аварии и влошено качество на питейните води.

След направен анализ на текущото съсътояние и проблеми в на водоснабдяването в общината, бяха идентифицирани учстъци от вътрешната водопроводна мрежа, коио са най-кампрометнирани и необходимостта от тяхната ркострукция е крайно належаща.  Тези участъци в град Каолиново и селата Долина, Наум, Сини вир и Климент с обща дължина 6 725 м. са включени в проекта и чрез изпълнението му ще се подобрят експлоатационните им характеристики.

Сега пред общината стои задачата за успешното реализиране на проекта, което е в рамките на 36 месеца. Предстоят провеждане на процедури за избор на изпълнители и очакваме в началото на 2019 г. да започне изпълнението на  строителните дейности.

_________________________________________________________________________________________________________________

13.06.2018 г - На 13.06.2018 г.  в сградата на Общинска администрация Каолиново    г-н Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново връчи парични награди на четири ученички от ОУ „Христо Смирненски“ с. Пристое за отличното им представяне в различни мероприятия проведени в други общини. Г-н Нида Ахмедов отправи своите пожелания за здраве и успешни по-нататъшни участия в мероприятия в общината и извън нея. От своя страна г-жа Наджие Наим Реджебова – учител и ръководител на групата изказа своята благодарност от топлото посрещане и съвместната работа.

________________________________________________________________________________________________________________

13.06.2018 г. На 13.06.2018 г.  в ритуалната зала на Общинска администрация Каолиново  г-н Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново връчи грамоти и парични награди по 100.00 лева на петима ученици от СУ „Георги Стойков Раковски“ град Каолиново за отличен успех през учебната 2017/2018 година, отпуснати с Решение № 361 по протокол № 32 от 23.05.2018 г. на заседание на Общински съвет Каолиново. Кметът г-н Нида Ахмедов поздрави отличниците и подчерта, че връчва тези награди в знак на признателност към тях и техните родители, учители, които влагат много енергия, желание и мотивация  да са сред най-добрите.

_________________________________________________________________________________________________________________

05.06.2018 г. Тържествената вечеря ифтар, посветен на предстоящия мюсюлмански празник Рамазан Байрам  е даден в с.Браничево, община Каолиново на 05.06.2018 г. Благотворителната вечеря е организирана съвместно с община Каолиново и община Чорлу, Република Турция. Официални гости на събитието бяха Председателя на Висшия мюсюлмански съвет  г-н Ведат Ахмед, Районния мюфтия  г-н Месут Мехмед, делегация от Чорлу, кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов и заместниците му. На ифтара присъстваха повече от 1000 души от различни населени места от общината.

_____________________________________________________________________________________________________________________

24.05.2018 г.  На 24.05.2018 г. се проведе традиционен турнир по футбол на малки врати в стадиона в гр.Каолиново. Ежегодно това мероприятие се организира във връзка с предвидените дейности заложени в Общинския годишен план за младежта, които допринасят за насърчаване на здравословния начин на живот на младите хора в общината. В събитието взеха участие 8 отбора от населените места в общината. След оспорвана битка на първо място се класира отборът на село Браничево. Класирането се допълни от селата: с.Гусла, с.Дойранци и с.Пристое. Грамотите и паричните награди на участниците в мероприятието са връчени от  кмета на община  Каолиново г-н Нида Ахмедов.

21.05.2018 г. - ОБЩИНА КАОЛИНОВО СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Процедурата цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 7 до 18 години. По този начин се дава увереност на младите хора и децата от общината, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.

Община Каолиново отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Каолиново в срок до 24 май 2018 г. вкл., всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа, в сградата на Общинска администрация Каолиново в деловодството или по пощата на адрес:  гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4.

Приложение:

1. Формуляр за кандидатстване.

2. Мотивационно писмо.

 

15.05.2018  г. Традиционно Кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов и екипа му посрещнаха зрелостниците от випуск 2017/2018 година на СУ „Георги Ст. Раковски“  гр. Каолиново, г-жа Грозданка Марчева – директор на училището, класните ръководители г-ца Виржиния Димитрова и г-жа Жанета Калева в сградата на Общинска администрация Каолиново.  Подарявайки специален подарък на всеки от абитуриентите и техните ръководители,  г-н Нида Ахмедов отправи своите пожелания за здраве, дръзновение, смелост и им пожела успешно завършване, попътен вятър в първите им крачки извън училището и никога да не забравят своя роден край.  От своя страна г-жа Грозданка Марчева – директор на училището изказа своята благодарност от топлото посрещане.

03.05.2018 - Община Каолиново с договор по Програмата за развитие на селските райони на стойност 1 980 960 лева.

На 27.04.2018 г кмета на община Каолиново Нида Ахмедов подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в размер на 1 980 960 лева без ДДС, финансиран със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за изпълнение на проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново". В обхвата на проекта са общинските пътища:

Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005  от км 0+000 до км 1+748;

Подобект 2: Път SHU 1061 /ІІІ-702, Пристое - Духовец/ - Гусла – Средковец  от км 0+000 до км 4+400”

Ще бъде извършена реконструкция на част от пътища на четвъртокласна пътна мрежа на община Каолиново с обща дължина 6 152 м. Предвижда се и изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположен в сервитута на пътищата.

С реконструкцията се цели да се увеличи носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя и съоръженията към него, да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и се осигурят по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт.

Срокът за изпълнението на договора е 36 месеца. Предстоят да се проведат процедури по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта – строителство, консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор и авторски контрол, и избор на консултант за управление на изпълнението проекта.

Реалното изпълнение на инвестицията ще започне в срок до  6 месеца след съгласуване на всички възложени обществени поръчки по ЗОП от Държавен фонд „Земеделие“.

26.02.2018 г. - Във връзка с усложнената зимна обстановка, ниските температури и невъзможността за провеждане на нормален учебен процес в училищата и детските градини на територията на община Каолиново със Заповед №РД-15-37/26.02.2018 г. кметът на общината г-н Нида Ахмедов обяви за неучебни 27 и 28 февруари 2018 г. за всички училища на територията на общината, а за детските градини до края на седмицата до 02.03.2018 г.

 

На 21.02.2018 г. община Каолиново отбеляза Международния ден на майчиния език, обявен от ЮНЕСКО през 17 ноември 1999 г. с цел - насърчаване на езиковото и културно многообразие и многоезичие.
Домакин на тържеството тази година беше основно училище „Н. Й. Вапцаров“ село Лятно. Участваха ученици от следните училищата: СУ „Г.Ст. Раковски“ гр. Каолиново, ОУ „Хр. Смирненски“ с. Пристое, ОУ „Г. Ст. Раковски“ с. Климент и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Лятно.
Почетни гости на мероприятието бяха: Айшен Йозсой – представител на Бургаски консулски отдел в Република България, Емине Халил – председател на дружеството на учителите в РБ, Фикрие Мехмед – бивш инспектор по турски език. Приветствие от името на община Каолиново поднесе г-н Зия Насъф – председател на общинския съвет. За предложената богата литературно-музикална програма учениците бяха удостоени с грамоти и награди, осигурени от Кмета на общината – г-н Нида Ахмедов.

24.01.2018 г. Община Каолиново е сред 10-те общини получила  предложение от администрацията на Министерския съвет на РБ за включване в списъка на пилотните администрации по проект „Трансформация на модела на административно обслужване”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Трансформацията на административното обслужване се състои в превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни; електронизиране на услугите, чиито краен ползвател са гражданите и бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизоди от живота” и „Събития от бизнеса” по начина, по който ги възприемат гражданите и бизнеса и осигуряване на комплексно административно обслужване.

Една от дейностите по проекта предвижда реализиране на служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи през налични системи. Дейността включва създаване на възможност за унифицирано предоставяне на всички услуги от регистрите, интегрирани в Средата за междурегистров обмен (RegiX). Ще се разработи потребителски интерфейс, който да предоставя възможност за заявяване на вътрешноадминистративни услуги чрез изпращане на заявка директно до предоставящата администрация през интернет, без използването на автоматизирана информационна система. След изпращане на заявката ще може да бъдат получени по електронен път удостоверения, необходими за изпълнението на административни услуги, които могат да бъдат разпечатани с цел оставяне на хартиена следа за случаите, в които вътрешната нормативна уредба го изисква. За изпращане на заявка се изисква единствено достъп до интернет и наличие на квалифициран електронен подпис.

Предвижда се пилотно внедряване на разработените интерфейси в  администрациите. За пилотните администрации изпълнителят по проекта ще анализира вътрешна нормативна уредба за предоставяне на административни услуги, ще идентифицира нормативните пречки или празноти относно предоставянето и заявяването на вътрешно административни услуги и ще изготви предложения за нормативни промени, с които да се осигури използване на предоставяните по служебен път справки. Поне по един служител от пилотните администрации ще бъде обучен.

Администрацията на Министерския съвет приоритизира централните и териториални администрации с оглед включването им по проекта по следните критерии:

- информацията в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) за броя на ежегодно предоставяните услуги;

- отговорите на администрациите в ИИСДА на въпросите по Раздел V и VI относно документи, осигурявани по служебен път от други администрации, необходими за потребителите на административни услуги и обмен и интеграция на данни от регистрите ,свързани с предоставяне на електронни административни услуги като са избрани тези с максимален брой регистри, до които съответните администрации желаят достъп;

- възможност за мултиплициране на резултатите в други сходни администрации;

- администрации  без достъп до Средата за междурегистров обмен или такива, които са заявили достъп, но им липсва технологично средство за достъп.

18.01.2018 г. - В община Каолиново се организират безплатни консултации и прегледи на страдащи от сърдечносъдови заболявания по национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“ от специалисти кардиолози  към „Специализирана болница за активно лечение по кардиология –Мадара“ – град Шумен. Целта на кампанията е превенция на сърдечносъдовите заболявания, удължаване живота на пациентите със сърдечносъдови заболявания, подобряване на качеството на живот и достъпа до високоспециализирана лекарска грижа. В тази връзка в община Каолиново са осигурени помещения за извършването на прегледите във всичките населени места за периода от 18.01.2018 г. до 01.02.2018 г. Лично кмета на общината г-н Нида Ахмедов участва в кампанията и беше прегледан от д-р Стилиян Раднев и екипа му.

Националната кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“ е по инициатива на Българският кардиологичен институт, Българската национална телевизия и Националното сдружение на общините в Република България.

 

10.01.2018 г. Община Каолиново обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед №РД-15/-5 от 09.01.2018 г. на кмета на Община Каолиново ОБЯВЯВА Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане.

Повече информация може да намерите от сайта на община Каолиново old.kaolinovo.bg, секция „Планове, проекти, стратегии“.

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ  И ГОСТИ  НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО,

 

НЕКА ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА  ДОБРОТО ДА  Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ БЪДНИТЕ НИ ДНИ.

НЕКА БЪДАТ БЛАГОСЛОВЕНИ ДЕЛАТА НИ, ЗА ДА ИМА ВЪВ ВСЕКИ ДОМ МЕКА ТОПЛИНА И ИСКРЯЩА РАДОСТ!

ОТ СЪРЦЕ  ВИ ЖЕЛАЯ МНОГО ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ, НОВИ ИДЕИ, УСПЕХИ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

ЗАЕДНО ДА ПРЕВЪРНЕМ МЕЧТИТЕ СИ В РЕАЛНОСТ!

ПРЕЗ НОВАТА 2018 ГОДИНА ВИ ЖЕЛАЯ КРЕПКО ЗДРАВЕ, РАДОСТНИ ДНИ, МЪДРОСТ И ЧОВЕЧНОСТ,

КЪСМЕТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ,

МИР И СПОКОЙСТВИЕ ЗА ВСЯКО СЕМЕЙСТВО!

 

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

 

 

НИДА НАМЪКОВ АХМЕДОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

 

19.12.2017 г.  На 13.12.2017 г. г-жа Ана Оприсан, ръководител на програма Ромакт към Съвета на Европа участва в работната среща между местната власт и местната активна група. Освен нея на
на срещата участваха още г-жа Лиляна Макавеева – представител на програма „Ромакт“ в България, Диян Данков
фасилитатор на програма“ Ромакт“, Камен Макавеев
експерт на програма, г-н Тюрджан Ферад – заместник кмет, г-жа Фатме Хасан – Секретар на община Каолиново и координатор по проекта, , г-н Зия Насуф-Председател  на ОбС Каолиново. Целта на работната среща бе  повишаване информираността сред представителите на местната власт относно свършеното до момента в рамките на програма РОМАКТ. Представяне на основните находки от проведеното проучване на общността в Община Каолиново. Първи стъпки към постигане на съгласие между местната власт и МАГ – Каолиново за нуждите на общността.

19.12.2017г. На 15.12.2017 г. Зейррин Невзат Исмаил от село Браничево, ученичка в осми клас в ОУ “Йордан Йовков“ с. Браничево, за участие и добро представяне в училищни състезания и общински олимпиади получи от  г-н Нида Ахмедов кмет на община Каолиново Благодарствено писмо, еднократна помощ в размер на 100.00 лв. от ОбС Каолиново, както и 100.00 лв. от собствени средства. Ученичката получи и още  100.00 лв. от общинския съветник - Мустафа Осман.

През учебната 2016/2017 г. тя е участвала във всички училищни състезания  и общински олимпиади по предмети. Със своя успех и поведение ученичката служи за  пример на всички ученици от училището и е допринесла макар и малко за повишаване на имиджа на община Каолиново.

1.         Участвала е в конкурс обявен от Национална асоциация на децата с диабет – резултатите от конкурса не  са публикувани.

2.         Есето е изпратено в национално сдружение „За инсулиновите помпи“  с  управител – Ваня Стоянова от гр. Шумен.

3.         Ученичката е участвала в деня за борба, ранна диагностика и превенция на  диабета на 14.11.2017 г. – организиран от ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ в град Шумен, като е прочела есето.

4.         Есето е публикувано във вестник  „Шуменска заря“ от 16.11.2017 г.

 

19.12.2017г. Коледари от ОУ "Георги Стойков Раковски”с. Климент и ОУ“Панайот Волов“ с. Т.Икономово гостуваха в Община Каолиново

Коледари от ОУ "Георги Стойков Раковски” и ОУ “Панайот Волов“ пяха песни и наричаха за здраве в сградата на Община Каолиново.

Децата, пременени в автентични и украсени според народните обичаи одежди, бяха приветствани от кмета на общината г-н Нида Ахмедов, заместник-кметовете г-н Тюрджан Ферад и г-н Билгин Мюмюнов и служители от общинска администрация.

Те пожелаха на малчуганите да получат много подаръци, да прекарат безгрижна зимна ваканция, да постигнат много успехи през новата година и все така  да почитат традициите. Ето и едно от пожеланията за кмета на общината:

Бог да дари наш стопанин,

да излезе на високи пости,

дек се вършат важни дела,

дек се коват вси закони, и за бедни и богати!

Да му спори работата,

да го славят и запомнят!

 

 

10.11.2017 г. - Обобщена справка за Общия устройствен план на община Каолиново по чл.29, ал.1 от наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

10.11,2017 г. Община Каолиново построи още четири нови детски площадки за децата от следните населени места: с. Лятно, кв. Боймир, с. Наум и с. Дойранци.  Всички площадки включват: люлка, люлка везна, пързалка, занимателна игра, лабиринт, катерушка, пейка, кошче за отпадъци.

08.11.2017 г. - Становище по екологична  оценка на Общ устройствен план на община Каолиново.

25.01.2017 г. - Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018г. в землища на територията на община Каолиново

24.10.2017 г. - Границите на района и видът на извършените услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на община Каолиново за 2017 г.

20.10.2017 г. Официално откриване на  спортната площадка в  с. Наум

Днес на 20.10.2017 г. от 12.00 часа се откри новата спортна площадка и кът за отдих за деца и възрастни в с.Наум, община Каолиново. На церемонията присъства кмета на общината г-н Нида Ахмедов, Председателя на общински съвет Каолиново Зия Насъф, заместник - кметовете на общината Тюрджан Ферад и Билгин Мюмюнов, кмета на село Наум - Гюрджан Ниязи, фирмата изпълнител „ЖСП-Стил“ в лицето на г-н Стефан Начев, Лиляна Гайдаржиева – независим строителен надзор и инвеститорски контрол,  кметове на населени места, представители от общинската администрация и жители на селото. Тя е разположена в парка на селото върху площ от 6 240 кв.м и ще може да се използва за няколко вида спорт като минифутбол, баскетбол, волейбол. Настилката  позволява да се ползва и за тенис на корт и бадмингтон. Изградени са и кътове за отдих  за децата и е монтирано осветление. За строителството са отделени 230 000 лева от капиталовата програма на общината. След приключването на официалната част се даде курбан за здраве и берекет за цялото неселение на с.Наум.


19,10,2017 г. О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 273 по Протокол № 24/29.09.2017 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД–15-7/18.10.2017 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 5 793 кв.м, съставляващ УПИ I от квартал 55 по плана на село Тъкач, област Шумен (одобрена със Заповед № 132, 1264 от 1933 г.). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: от три страни улици и УПИ II, ведно с построената масивна нежилищна сграда на 3 (три) етажа с застроена площ от 480 кв.м и РЗП 1380 кв.м

Търгът ще се проведе на 07.11.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 60 230.00 лева.

4. Поземлен имот с площ от 3.000 дка, съставляващ имот № 000316 по КВС на землище село Наум, област Шумен (ЕКАТТЕ-51158), местност „Кюор кою”, категория ІV.

Търгът ще се проведе на 07.11.2017 година от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 3 090.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 06.11.2017 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 14.11.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

19.10.2017  г. Списък на допуснатите кандидати по проект "Приеми ме 2015" - „Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Каолиново:

1. Емилияна Иванова Меракова

Няма недопуснати кандидати.


19.10.2017 г. З А П О В Е Д № РД - град Каолиново, 11.10.2017 г. ОТНОСНО: Забрана за тютюнопушене в сградите в които се помещава общинската администрация и кметствата на община Каолиново.

На основание: чл. 56 от Закона за здравето и чл.3 и чл.4 от Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушенето в обособени зони на закритите обществени места и чл.44, ал.2 от ЗМСМА.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Забранявам тютюнопушенето в сградите, които се помещават общинската администрация и кметствата /стаи, фоаета, стълбищни площадки и санитарно-хигиените помещения/.

2. На нарушителите ще бъдат налагани строги административни и дисциплинарни наказания съгласно Закона за административни нарушения, Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

3. Препис от настоящата заповед да се връчи на всички служители и кметове на населени места срещу подпис за изпълнение.

Контрол по настоящата заповед възлагам на Билгин Османов Мюмюнов-Заместник кмет на община Каолиново и кметове на населените места.


28.09.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ-Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново, с обхват на работа общините Каолиново и Венец.

Приложения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ОТ ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА (ОЕПГ)

Декларация-чл.107-КТ

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Автобиография


На 24.09.2017 г. в гр. Шумен се проведе областния кръг на конкурси "БУКЕТ" 2017-2018 под патронажа на д-р Ахмед  Доган. Гост на мероприятието беше и господин Нида Ахмедов кмет на община Каолиново. Чрез своите песни и танци за културата и традициите на нашия край участниците показаха, че всички задружно живеем в мир, разбирателство и толерантност. Конкурсът допринесе за повишаване на  интереса на младите хора към изкуството и към традициите на етносите в България.

Участници от община Каолиново получиха награди в следните категории:

I. "Изобразително изкуство": Бусе Сейханова-ОУ "Панайот Волов" с. Тодор Икономово  -  1. място и Деница Георгиева от СУ "Георги Стойков Раковски" гр. Каолиново - 3. място

II. "Сценично и театрално изкуство"- 2. място за ученици от ОУ"Христо Смирненски" с. Пристое

III. "Съвременен турски език" - тест

Класиране:

1-4 клас

1. Есра Мехтунова Джеватова -  ОУ"Христо Смирненски" с. Пристое  -

2. Азра Бейхан Назиф -   ОУ"Христо Смирненски" с. Пристое  и  Eсил Рушид Ехлиман- -  ОУ"Христо Смирненски" с. Пристое

3. Азра Ведат Хълми -  СУ "Георги Стойков Раковски" гр. Каолиново,  Селин Сезгин Назми - ОУ"Христо Смирненски" с. Пристое и  Ахмед Алтан Мустафа -   ОУ"Христо Смирненски" с. Пристое

 

5-6 клас

1.Елиф Ерхан Зийфи -  СУ "Георги Стойков Раковски" гр. Каолиново

2.Бурчин Ераева Сабриева- СУ "Георги Стойков Раковски" гр. Каолиново

3.Наргис Неджат Феим -  СУ "Георги Стойков Раковски" гр. Каолиново

 

7-8 клас

1. Едже Неджатиева - СУ "Георги Стойков Раковски" гр. Каолиново

2. Айджан Ерхан Мюзекяр -  СУ "Георги Стойков Раковски" гр. Каолиново  и  Дениз Назми Назиф -  СУ "Георги Стойков Раковски" гр. Каолиново -

3.Дидем Аляйдин Мехмед - СУ "Георги Стойков Раковски" гр. Каолиново

 

05.09.2017 г -Село  Загориче ще се сдобие с нова спортна площадка
В двора на вече несъществуващото училище в село Загориче, община Каолиново, ще бъде изградена нова спортна площадка с бетонова основа на площ от 600 кв. м. Според кмета на община Каолиново Нида Ахмедов, на площадката ще бъдат монтирани врати за мини футбол, ще има и баскетболни кошове, ще може да се играе и волейбол, тенис на корт и тенис на маса. 
„Ако бяхме я изградили с изкуствена настилка, щеше да бъде само за футбол на малки врати. Затова надделя становището спортната площадка да е с бетонова основа, за да може да се ползва и за други спортни игри. Спортната площадка ще бъде оградена с 4-метрова мрежа – като за изграждането й община Каолиново отделя около 50 000 лв. от капиталовата си програма. Все още не е ясна фирмата изпълнител, предстои среща на кметския екип с кандидат-изпълнителите, за да се види кой какви оферти предлага“, обясни Нида  Ахмедов.
Новата площадка в село Загориче ще бъде седмата поред спортна площадка, изградена в община Каолиново в рамките на 2 години от началото на мандата.

05.09.2017 г. -  С един милион лева асфалтират улици в община Каолиново

Част от средствата са отпуснати от Министерския съвет като допълнителен трансфер за общините, а останалите пари са заделени от общинския бюджет, съобщи кметът на Каолиново Нида Ахмедов след приемането на строителната програма от общинския съвет в края на миналата седмица. „Четири големи улици ще бъдат изцяло преасфалтирани със средства от републиканския бюджет на обща стойност 450 000 лв. Това са ул. „Балчик“ в с. Гусла за 130 000 лева, ул. „Хан Аспарух“  в село Наум за 203 000 лева, ул. „Васил Левски“ в същото населено място за 87 000 лева, и ул. „Балкан“ в село Климент за 30 000 лева“, обясни Нида Ахмедов.

Той допълни, че от общинския бюджет на Каолиново също са заделени средства за цялостна рехабилитация на няколко пътни платна. Това са ул. „Родопи“ в село Климент – 250 000 лева и ул. „Янтра“ в село Пристое – 124 000 лева. От миналогодишната държавна субсидия за инфраструктура са останали 350 000 лева, тъй като обществената поръчка е била обжалвана и след дълга съдебна сага едва сега е станало възможно да се асфалтира ул. „Димчо Дебелянов“ в село Тодор Икономово.

От общинския бюджет са заделени 132 000 лева за реконструкцията на площада зад сградата на общината.

09.08..2017 г. - ОБЯВЛЕНИЕ Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново, с обхват на работа общините Каолиново и Венец.

Приложения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ОТ ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА (ОЕПГ)

Декларация-чл.107-КТ

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Автобиография


03.08.2017 г. -,, Изграждане на спортна площадка в имот № 1, кв.35 по плана на с. Наум ,,

На 03.08.2017 г. от 11.00 часа се направи първа копка за изграждането на нова спортна площадка и кът за отдих в с.Наум, община Каолиново. Тя ще бъде разположена в парка на селото върху площ от 6 240 кв.м и ще може да се използва за няколко вида спорт като минифутбол, баскетбол, волейбол. Настилката ще позволява да се ползва и за тенис на корт и бадмингтон. Ще бъдат изградени и кътове за отдих и монтирано осветление. За строителството са отделени 230 000 лева от капиталовата програма на общината.

На 21.07.2017 г. в община Каолиново се организира приемна на шуменския депутат и заместник- председател на Народното събрание г-жа Нигяр Джафер. Г-жа Джафер се срещна със кмета на общината г-н Нида Ахмедов и неговия екип. От тази възможност се възползва и Семейно-консултативен център гр.Нови пазар и ЖРС „Хаячи“ гр.Нови пазар.

18.07.2017 г. -Съобщение относно писмо с Изх. №37-00-19/14.07.2017 г. от Областна администрация Шумен за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на §1д от допълнителните разпоредби от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

13.07.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ - Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на четиричасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново

Приложения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ОТ ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА (ОЕПГ)

Декларация-чл.107-КТ

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Автобиография


29.06.2017 г. -ЗАПОВЕД -РД 15-145 Относно: Предприемане на мерки с цел опазване липовите дървета от увреждане.

 

28.06.2017 г. Днес на 28 юни 2017 г. в ритуалната зала на община Каолиново се проведе среща с местната власт за допълнително изграждане на ангажираност на общината за разработване и изпълнение на политики, насочени към ромската общност по Програма„POMAKT“ Съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. Целта на срещата бе повишаване на информираността сред местната власт, относно целите на програмата и нейния подход. Обсъждане на ефективни съвместни действия за идентифициране на активни граждани, които да се включат в Местна Активна Група /МАГ/. Представяне на добри практики в местни политики за интеграция на ромите.

23.06.2017 г. Община Каолиново има внедрено POS терминално устройство, което се намира в Информационния център, на първия етаж на сградата на Общинска администрация град Каолиново.
Кметът на общината г-н Нида Ахмедов приканва всички  лица /физически и юридически/ да се възползват от възможността да платят безкасово чрез терминалното устройство. Идеята е да ограничим времето на чакане, дългите опашки, не на последно място средствата на гражданите и изнервените клиенти.

23.06.2017Кметът на общината г-н Нида Ахмедов поднесе в знак на благодарност, признателност и уважение Благодарствени писма към своите учители г-жа Боянова и г-жа Владимирова от прогимназиалния етап от своето обучение в СУ „Георги Стойков Раковски“ гр.Каолиново по повод тяхното пенсиониране. Той ги поздрави за техния труд, всеотдайност и вяра, вдъхновен от голямата любов към знанието. Да си учител не е просто професия. Да си учител е призвание, орис, съдба. Защото учителят създава от малкото неуко дете здраво стъпило на земята, отстояваща принципите си личност. Накрая им пожела здраве, благоденствие, семейно щастие, заслужен отдих, много положителни емоции, слънчеви и радостни дни.

 

09.06.2017 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общински съвет - Каолиново уведомява жителите на община Каолиново в изпълнение на Решение № 185 по Протокол № 15 от 14.12.2016 г. са изменени чл.42 и чл.43, ал.1 от Наредба№ 4 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Каолиново, в сила от 01.01.2017 г.

 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2017 година


След публикуване на резултатите от проучването на ПДИ, за оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт се оказа, че Община Каолиново е на първо място по Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление сред общините от област Шумен.

В периода 7 февруари – 31 март 2017 г. Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.

Целта на проучването бе да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

По Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление за област Шумен получаваме следното подреждане:

1.

Община Каолиново

68.7 т.

2.

Община Хитрино

67.5 т.

3.

Община Смядово

66.8 т.

4.

Община Никола Козлево

64.7 т.

5.

Община Велики Преслав

58.0 т.

6.

Община Нови пазар

53.1 т.

7.

Община Върбица

51.8 т.

8.

Община Каспичан

46.8 т.

9.

Община Шумен

46.0 т.

10.

Община Венец

40.3 т.

Резултатите от проучването са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/surveys/Сравнителен_рейтинг/201759/?InstCategoryID=IN0012&ProvinceID=SHUMEN

 

На 31.05.2017 г. по инициатива на кмета на общината г-н Нида Ахмедов се проведе обучение на техническите служители за работа с ПП “Матеус“. По кметствата във всички населени места е инсталиран ПП „Матеус“ за проверка на данъчни задължения. Идеята е гражданите да не идват до общината, а в самото населено място да си направят справка за данъчните задължения. Модератор на обучението бе г-жа Фатме Хасан – Секретар на община Каолиново. Самото практическо обучение се извърши от г-жа Айсел Осман – началник отдел „Местни данъци, приходи и такси“. На обучението присъства и г-жа Назике Хюсмен – Директор на дирекция „Бюджет и финанси“. Техническото изпълнение на обучението се организира от г-н Еркан Идрис – Системен администратор.

На 21.05.2017 г. /неделя/  в с. Пристое, община Каолиново ще се проведе възпоменателен митинг - събор в памет на жертвите на Възродителния процес и майските събития от 1989 г.

С поднасяне на венци и цветя в кв. „Кус" на град Каолиново, с. Т.Икономово  и в с. Пристое, както и с провеждане на конни надбягвания ще се отбележи  28-годишнината от майските събития през 1989 г.

 

На добър час абитуриенти!

Днес на 15.05.2017 г. по традиция се проведе тържествено изпращане на абитуриенти от СОУ "Г.С.Раковски" гр.Каолиново -  випуск 2013-2017. Сърдечно слово към тях отправи г-н Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново, като им пожела "На добър час". В приветственото си слово към абитуриентите, кметът Ахмедов, говори за това, че както първият, така и последният учебен ден се посрещат със същия трепет и вълнение от учениците. И добави: “Днес, вие поемате по своя самостоятелен път и всичко е във ваши ръце. Важно е да поемете пътя на доброто, на истината, на съзиданието, на творчеството и непрекъснатата работа за усъвършенстване, защото само това може да ви доведе до успеха на вашите цели.” Той увери зрелостниците, че винаги ще е на тяхно разположение при решаването на въпроси свързани с тяхното бъдещо развитие. Накрая всеки абитуриент получи за спомен по едно цвете и подарък.

 

 

15.03.2017  г. - БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ГРАД КАОЛИНОВО

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХРАМ „СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” IBAN: BG53STSA93000024228863

BIC:    STSABGSF ПРИ БАНКА „ДСК” ЕАД, КЛОН НОВИ ПАЗАР

08.03.2017г. - Решение за преценка на необходимостта от извършване на екологична  оценка на  "Стратегия за водено от общностите местно развитие"

Oбява за разпределение на пасища 2017/2018 година

10.01.2017 г. -О Б Я В А


ОТНОСНО: Изготвен проект на санитарно-охранителна зона на обект: Тръбен кладенец ВН-22 „Каолиново”, град Каолиново, ЕКАТТЕ : 36079, в имот № 000092, общ. Каолиново, обл. Шумен.

На основание чл. 39, ал 2   и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни цели, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Каолиново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за санитарно-охранителна зона на обект: Тръбен кладенец ВН-22 „Каолиново”, град Каолиново, ЕКАТТЕ : 36079, в имот № 000092, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Проектът за СОЗ може да бъде разгледан всеки работен ден от 9.00 до16.00 часа на адрес: град Каолиново, пл. Украйна №  5, ет.2, Общинска служба „Земеделие” – Каолиново, считано от 11.01.2017 г. до 10.02.2017 г.

Срокът за представяне на писмени становища и възражения по изготвения проект за СОЗ е до 16.00 часа на 10.02.2017 година в деловодството на община Каолиново.

10.01.2017 г.

град Каолиново

 

 

10.01.2017 г. - О Б Я В А

 

ОТНОСНО: Изготвен проект на санитарно-охранителна зона на обект: TK-1 „Лятно” ПС, село Лятно, ЕКАТТЕ : 44865, в кв. 25 а, общ. Каолиново, обл. Шумен.

На основание чл. 39, ал 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за  проучване, проектиране утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни цели, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Каолиново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за санитарно-охранителна зона на обект: TK-1 „Лятно” ПС, село Лятно, ЕКАТТЕ : 44865, в кв. 25 а, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Проектът за СОЗ може да бъде разгледан всеки работен ден от 9.00 до16.00 часа на адрес: град Каолиново, пл. Украйна №  5, ет.2, Общинска служба „Земеделие” – Каолиново, считано от 11.01.2017 г. до 10.02.2017 г.

Срокът за представяне на писмени становища и възражения по изготвения проект за СОЗ е до 16.00 часа на 10.02.2017 година в деловодството на община Каолиново.

10.01.2017 г.

град Каолиново

 

21.12.2016 г. - Коледари от ОУ "Георги Стойков Раковски” гостуваха в Община Каолиново

Коледари от ОУ "Георги Стойков Раковски” пяха песни и наричаха за здраве в сградата на Община Каолиново.

Децата, пременени в автентични и украсени според народните обичаи одежди, бяха приветствани от кмета на общината г-н Нида Ахмедов, заместник-кметовете г-н Тюрджан Ферад и г-н Билгин Мюмюнов и служители от общинска администрация.

Те пожелаха на малчуганите да получат много подаръци, да прекарат безгрижна зимна ваканция, да постигнат много успехи през новата година и все така  да почитат традициите.

 

20.12.2016 г. - Благотворителен коледен базар в подкрепа на пострадалите от община Хитрино

На 20.12.2016 г. се проведе благотворителен Коледен базар в СУ „Г.Ст.Раковски“ град Каолиново с най-различни кулинарни произведения в подкрепа на пострадалите в с.Хитрино. Начело с кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов, служители от общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“, РУП гр.Каолиново,  уважиха инициативата, в която участваха учители, родители на ученици и общественици.

 

03.11.2016г. -  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ на територията на община Каолиново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация – Каолиново, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща за обсъждане и създаване на местно партньорство и реализация на проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” ще финансира процеса по създаване на Местни инициативни групи (МИГ), разработване на Стратегия за местно развитие (СМР), както и финансирането на конкретни проектни предложения в рамките на одобрената стратегия в периода до 2020 г.

Срещата ще се проведе на 08.11.2016 г. от 10.00 часа в ритуалната зала на община Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, при следния дневен ред:

1.Представяне на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2.Представяне на проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

3.Представяне на условията за създаване на Местно партньорство „Венец – Каолиново“.

4.Обсъждане на приоритети за местно развитие на община Каолиново.

5.Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство

 

 

За контакти и допълнителна информация:

Община Каолиново, пл. „Украйна“ № 4

e-mail: kaolinovo@abv.bg, тел. 0888 95 25 99

Румяна Тотева – Директор на дирекция „Специализирана администрация“

 

13.10.2016 г. - Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016/2017 г. на територията на Община Каолиново

15.09.2016 г.  Община Каолиново организира Общински традиционен събор, съвместно с ДПС по случай празника “Ден на село Браничево”. Той ще се състои в събота на 17.09.2016 г. и ще бъде съпътстван с конни надбягвания и народни борби.

Очаква се за традиционния събор на селото да пристигне като официален гост председателят на Движението за права и свободи г-н Мустафа Карадайъ.

Гонките, които ще започнат в 10.30 часа са с дистанции 1200, 1800, 2200 и 3000 метра, а наградният фонд за най-добрите е в размер на 5 300 лева. За конните надбягвания организаторите обещават и допълнителни награди – телета от джамбазите в региона. Предвидени са и гладки надбягвания за участници от 10 до 70-годишна възраст.

След тържествения обяд в 14.00 часа ще започнат и народните борби, които ще се проведат в категории – за деца, момчета, кадети, както и за мъже. Осигуреният награден фонд е на стойност 1380 лева.

Файлове: Браничево

 

15.09.2016 г.- ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО Г-Н НИДА АХМЕДОВ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Уважаеми ученици, учители и родители,

Честит първи учебен ден!

Честит празник на всички, които носят училището в себе си – като спомен, като потребност, като очакване!

Скъпи първокласници,

Днес е първият учебен ден! Изключителен ден, който ще помните завинаги! Ден, в който за първи път прекрачвате прага на училищния двор и с плахи стъпки пристъпвате в класната стая. С вяра и доверие подайте ръка на твоя учител и заедно поемете по един дълъг път, водещ към знанието и науката, към нови хоризонти, към задължения и отговорности. Подайте ръка на всяко другарче и станете приятели в училище и в живота.

С радост споделям днес твоето вълнение и трепет, че за първи път ще се докоснете до буквара и уверено ще поемете по пътя на мъдростта и знанието. Убеден съм, че с много упоритост и старание ще станете добри ученици и успехите ще бъдат най-добрата отплата за обичта и грижите на вашите родители.

 

На добър час в Първи клас!

Скъпи ученици,

На Вас, пожелавам неуморност и постоянство в науките. Не губете устрема и желанието си да научавате повече, защото знанието е сила! То дарява способността на онези, които го притежават, да виждат неща невидими за очите.

Уважаеми учители,

Обръщам се към Вас, с целия респект, който изпитвам към учителската професия и благодаря, че Ви има! Обръщам се и като родител, поверяваме Ви отново децата си, за да ги напътствате и вдъхновявате.

Уважаеми родители,

Поощрявайте любопитството на Вашите деца, създавайте им усещането, че знанието е ценност. Опитвайте се да намирате свободни моменти, за да споделяте с тях удоволствието от наученото или радостта от преодоляването на трудна задача.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА ДОБЪР ЧАС!

135 първокласници ще прекрачат училищния праг тази година в община Каолиново.

За всички общината е подготвила подарък. Първолаците ще получат книжка „Приказки за първолака“ от издателство Славена с  пожелание от кмета на община Каолиново г-н Нида Ахмедов.

 

08.09.2016 г. - Извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжност Младши експерт "Образование, здравеопазване и култура"

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Каолиново е публикуван  на интернет страницата на общината, като в 14-дневен срок се приемат  предложения и становища на Гише № 1 в Информационния център на община Каолиново.

Дата на публикуване: 17.08.2016 г.

МОТИВИ към проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Каолиново

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

 

02.08.2016 г. - Списък на допуснатите кандидати за длъжност Младши експерт "Образование, здравеопазване и култура"

18.07.2016 г.  ОБЯВА за длъжност Младши експерт „Образование, здравеопазване и култура“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл.44, ал.1, т.3 от ЗМСМА и Заповед № РД-15-189/13.07.2016 г.

 

13.05.2016 г. - На добър час абитуриенти!
Днес на 13.05.2016 г. по традиция се проведе тържествено изпращане на абитуриенти от СОУ "Г.С.Раковски" гр.Каолиново -  випуск 2012-2016. Сърдечно слово към тях отправи г-н Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново, като им пожела "На добър час". В приветственото си слово към абитуриентите, кметът Ахмедов, говори за това, че както първият, така и последният учебен ден се посрещат със същия трепет и вълнение от учениците. И добави: “Днес, вие поемате по своя самостоятелен път и всичко е във ваши ръце. Важно е да поемете пътя на доброто, на истината, на съзиданието, на творчеството и непрекъснатата работа за усъвършенстване, защото само това може да ви доведе до успеха на вашите цели.” Той увери зрелостниците, че винаги ще е на тяхно разположение при решаването на въпроси свързани с тяхното бъдещо развитие. Накрая всеки абитуриент получи за спомен по едно цвете и подарък.

 

30.03.2016 г. ПРЕССЛУЖБА Областна администрация – Шумен - Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

На 17.03.2016 г. кметът г-н Нида Ахмедов проведе работна среща с кметовете и техническите сътрудници на населените места в общината. Целта на работната среща бе да им се разяснят законовите изисквания, които трябва да спазват, извършвайки административните си задължения. Работната среща бе открита от кмета  на общината г-н Нида Ахмедов. Нотариус Калоян Янакиев рег. № 682, район на действие РС Нови пазар представи правата и задълженията на длъжностните лица в кметствата при извършване на нотариални заверки на документи.  На събирането присъстваха  още Тюрджан Ферад - зам.- кмет и г-жа Фатме Хасан – секретар на община Каолиново. Представителите на местната власт имаха възможност да коментират  най-често срещаните проблеми в работата си.

08.03.2016 г. -  Днес на международния ден на жената 8-ми март, г-н Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново поздрави нежната половина на своята администрация със здраве, щастие и успехи, като им поднесе по една роза и подаръци. Празникът продължи с много  танци и настроение.


 

 

21.01.2016 г. -  СЪОБЩЕНИЕ

Екипа за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво, в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР) набира медицински специалисти за осигуряване на достъп до здравни грижи на потребителите на услугата „личен асистент”.

Срок за кандидатстване

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават заявлениe в общината от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием ще  бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г.

Изисквания към кандидатите

Медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

За повече информация и въпроси се обръщайте към Екипа за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво.

ВАЖНО!!!

Процедурата за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“, както и образци на необходимите за кандидатстване документи може да намерите ТУК

Екип за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво 21.01.2016 година

 

21.01.2016 г. На 04.02.2016г. от 10.30 ч. в сградата на Община Каолиново /Ритуална зала/ ще се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията за одобряване на Предварителен проект на общия устройствен план на Община Каолиново. С предварителния проект на ОУП може да се запознаете тук.

21.01.2016 г.  На 21 януари  самодейци от Народно читалище „Просвета-1934“ град Каолиново посетиха Община Каолиново и пресъздадоха обичая за Бабинден пред г-н Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново и неговия екип. Той е посветен на жените, помагали на младите булки и невести при раждане. С честването на празника показваме уважение към възрастните жени, които са „бабували" на родилките. За общината това е традиция и всяка година на този ден се провежда такъв ритуал. Отбелязването на деня на родилната помощ „Бабин ден” е залегнато в Общинския културен календар и ежегодно се заделят средства от общинския бюджет за неговото честване.

21.01.2016 г.  Обявява конкурс за избор на здравен медиатор (Заявление)

На 12.01.2016 година в община Каолиново започна раздаването на хранителни продуки в изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020. Раздаването ще продължи до 29 януари и всички правоимащи, включени в списъците на Агенция за социално попомагане, ще получат 13,6 кг. хранителни продукти - 5 кг. брашно, 3 кг. леща, 3 кг. спагети, 1,6 кг. компот и 1 кг. конфитюр. Бенефициентите за община Каолиново са 1306 души

 

 

04.01.2016 г. - Агенция за социално подпомагане Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Към 31.12.2016 г. от проекта са отпаднали 8 потребители. За освободената часова квота своевременно се сключват договори със следващите от списъка на чакащите потребители.

Общо за периода от 22.05.2015 г. до 31.12.2015 г. услугата са ползвали 72 потребители.

Регулярно по проекта се извършват проверки по отношение на предоставянето на услугата и спазването на заложените дейности от личните асистенти. При извършените  проверки не са констатирани отклонения и нарушения при предоставянето на услугата, както и оплаквания от страна на ползвателите.

 

МИРНА И УСПЕШНА 2016 ГОДИНА

НЕКА ТЕЗИ СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ ПОЛОЖАТ НАЧАЛОТО НА ЕДНА ГОДИНА, В КОЯТО ЗДРАВЕТО, ЩАСТИЕТО И УСПЕХА СА ВАШИ ПОСТОЯННИ СПЪТНИЦИ, А РАДОСТТА ОТ ТЯХ – НЕОБОЗРИМА.

НЕКА 2016 ГОДИНА ДА БЪДЕ ХАРМОНИЧНА, МИРНА И ПРЕУСПЯВАЩА!

ДА ИМА СПОКОЙСТВИЕ В ДОМА, ЛЮБОВ В СЪРЦАТА И СИЛИ ЗА НОВИ УСПЕХИ!

 

ПОЗДРАВЯВАМ  ВИ С НАСТЪПВАЩИТЕ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

 

НИДА АХМЕДОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО30.12.2015 г. - Изпращаме една успешна година!

В последния работен ден на 2015 година служителите на общинска администрация вдигнаха наздравица за успешната годинa.

Кмета на общината г-н Нида Ахмедов пожела на всички здраве, късмет и весели Новогодишни празници. снимки


23.12.2015 г. -Обществено обсъждане на Екологична оценка към Предварителен проект за Общ устройствен план на община Каолиново

Днес на 23.12.2015 г. от 10.00 ч в сградата на Общинска администрация Каолиново - заседателната зала се проведе обществено обсъждане на Екологичната оценка към Предварителен проект на Общия устройствен план на община Каолиново.

На общественото обсъждането присъстваха експерти от екипа на фирмата изпълнител по проекта „Инвестиционно проектиране“ ЕООД,  Представители на РИОСВ – Шумен, експерти от общинска администрация, кметовете на кметствата в общината и граждани и заинтересовани страни от общината.

Инж. Стефан Борисов - ръководител на екипа разработил Екологичната оценка към  ОУПОК запозна присъстващите със разработения доклад за екологична оценка. Той изтъкна, че доклада за ЕО е разработен съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда и е задължителна част от ОУП.

Господин Красимир Киров – биолог и ръководител на екипа ДОСВ запозна присъстващите с доклада за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона „Хърсовска река“ по директивата за местообитанието.

Направена бе характеристика на компонентите и факторите на околната среда,  като бе обърнато внимание, че в доклада за ЕО е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия при реализация на предвижданията на ОУП, както преките и непреките въздействия за човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, въздуха, климата и ландшафта и взаимодействието между тях.

Направени са консултации с всички компетентни органи, специализирани институции, организации, които могат да бъдат засегнати от предвижданията на ОУП. Направена е прогноза и оценка на очакваните значителни въздействия върху околната среда в т. ч. здравно – хигиенните й аспекти, както възможността тя да поеме допълнително натоварване при отчитане на съществуващото състояние на околната среда в района.

След представянето на екологичния доклад и доклада за оценка на съвместимостта на ОУПОК от страна на присъстващите имаше отправени няколко въпроса към представителите на  проектантите разработващи ОУП, които получиха компетентни отговори  и общественото обсъждане  беше закрито.


На 21.12.2015 година в 14:00 часа в СКЦ гр.Нови Пазар- филиал Каолиново по инициатива на ЦОП гр. Нови Пазар, Общинска администрация гр. Каолиново и ДСП гр. Каолиново се организира коледно тържество за децата настанени в професионални приемни семейства на територията на Община  Никола Козлево и Община Каолиново. За децата бяха осигурени подаръци от кмета на Община Каолиново г-н Нида Ахмедов и лакомства от кмета на Община Никола Козлево г-н Ешреф Вели Реджеб.


21.12.2015 г. -  Малките коледари от трети и четвърти клас на СОУ „Г.Ст.Раковски“ град Каолиново с ръководители г-жа Даниела Иванова и г-жа Ширин Мюзекярова поздравиха г-н Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново и неговия екип.

С празнично настроение децата изпълниха коледарски песни и пожелаха здраве, късмет и берекет през следващата година.

Кметът на общината благодари за създаденото коледно настроение и пожела на всички здраве и весело посрещане на коледните и новогодишни празници. Както повелява традицията, той зарадва малките гости с коледни подаръци.

Да е спорна и успешна Новата 2016 година!

 

04.12.2015 г. - Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

17.11.2015 г. - Покана - Форум за изграждане на местно партньорство за развитие, чрез прилагането на дейности по подхода „Воденото от общностите местно развитие“

11.08.2015 г. - Протокол на комисия за проверка за спазване на изискванията по чл.92 и чл. 99а от ЗГР

22.06.2015 г. - ОБЯВА- Инвестиционно намерение за преоборудване и експлоатация на птицеверфма с капацитет 38 405 места птици бройлери.

На 12.06.2015 г. пред читалище „Просвета-1934“ гр.Каолиново се проведе общинския кръг на националния конкурс за любителско творчество „Букет- 2015“

Официално откриване на  Филиал на Семейно-консултативен център

 

Днес, 28.04.2015 год., в гр.Каолиново, общ.Каолиново, официално бе открит Филиал на Семейно-консултативен център гр.Нови пазар.

Семейно-консултативен център гр.Нови пазар стартира в област Шумен в рамките на проект „Семейство за всяко дете ” на УНИЦЕФ през 2011 год.

Семейно-консултативният център е междусекторна услуга, която обединява комплекс от социални, здравни, образователни услуги, мерки и дейности за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск, с голям мобилен компонент за обхващане на най-уязвимите общности и групи, живеещи в обособени квартали или в изолирани населени места в общината и областта.

Специфични, ключови особености на услугата СКЦ, са:

-         мобилност на услугите, които трябва да достигнат на място при децата и семействата от рисковите общности;

-         предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, излизащи извън обхвата на социалните услуги;

-         гъвкавост и адаптивност към специфичните потребности на рисковите групи;

-         широка превенция на изоставянето и неглижирането на децата и за промяна на нагласите в рисковите общности;

-         Социалните сътрудници от екипа владеят езиците на общността, в която СКЦ работи.Там, където езиковата бариера е налице, те са моста между екипа и хората, имащи нужда от подкрепа.

-         подкрепата за децата и родителите им изисква работа с цялото семейство и в контекста на общностната среда;

-         партньорство и сътрудничество с ОЗД, с другите съществуващи социални услуги, както и с всички заинтересовани страни от свързаните сектори – образование, здравеопазване, заетост и пр. при предоставянето на услугите;

-         проактивен подход в подкрепата за индивидуалните потребители – деца и семейства, която се осъществява от СКЦ без направления от ОЗД.

-         Посещения на място, обход на рискови квартали, редовни срещи с общността. Екипът не стои зад бюро, за да чака потребителя да дойде на място, а отива при рисковите общности,  за да разбере проблемите на място и да предложи подкрепа.

 

СКЦ работи на територията на 4 общини-Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново.

Между Община Нови пазар и Община Каолиново, през изминалата 2014 год., бе сключено Споразумение за съвместна работа, за създаването на “Филиал” на Семейно-консултативен център гр.Нови пазар,

с изнесени работни места-длъжности социален работник и социален сътрудник.

На добър час пожелаха г-н Нида Ахмедов-Кмет на Община Каолиново, г-н Румен Панайотов-Кмет на Община Нови пазар, Милена Харизанова- Програмен директор „Закрила на детето“ УНИЦЕФ България, Майя Грозданова-Консултант на УНИЦЕФ „Закрила на детето“.

Уважиха откриването Кмета на Община Венец-Нехрибан Ахмедова, Председател на Общински съвет гр.Нови пазар-Николай Николов, Председател на Общински съвет Каолиново Зия Насъф, Айсел Руфад-Зам.-кмет„ТСУ и ПЕЗ” Община Нови пазар и Даринка Атанасова-Зам.-кмет „Финанси и административно обслужване” Община Нови пазар, Зам.кмет община Каолиново-Тюрджан Ферад, Зам.-кмет Община Каолиново Билгин Мюмюнов, Зам.-кмет на Община Венец-Фатме Сали, представители на Община Нови пазар, Община Каолиново, Община Венец, представители на РДСП гр.Шумен, регионални координатори към АСП за гр.Шумен, ДСП гр.Нови пазар и гр.Каолиново, ОЗД, Директори на БПТ Нови пазар и Каолиново, ЦОП Нови пазар, ФЗПМ, Сдружение „Дете и пространство”, БАСП, Фондация за децата в риск по света, колеги, приятели, съмишленици.

Филиалът разполага с две зали-едната с многофункционална насоченост-за провеждане на обучения, работни срещи, за провеждане на групови  дейности с деца и с родители.В нея е разположена и „Библиотека на играчките”-по проект на WWO-Фондация за децата в риск по света.Във втората офис-стая социалния работник и сътрудник ще осъществяват различни дейности по документооборота, консултиране, подкрепа, техническа помощ и пр.

Благодарим на всички, които станаха част от нашия празник!

Успех!На добър час!

 

 

23.03.2015 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява заинтересованите граждани, че изплаща дължимите на собствениците суми, представляващи рентни вноски за земеделски земи, обработвани от арендаторите без договори /така наречените „бели петна”/, по сключени споразумения за ползване на основание чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2014/2015 г. за землищата на  с. Сини вир и с.Лиси връх съгласно приложения списък с.Сини вир и Списък  с.Лиси връх.

За получаване на рентните плащания, правоимащите следва да педставят следните документи:

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.

3.Нотариално заверено пълномощно /ако е необходимо/.

4.Документ за номер и титуляр на банкова сметка, при изплащане по банков път.

11.03.2015 г. - Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен 2015 година

24.09.2014 г. -Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен

 

22.10.2013 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява заинтересованите граждани, че изплаща дължимите на собствениците суми, представляващи рентни вноски за земеделски земи, обработвани от арендаторите без договори /така наречените „бели петна”/, по сключени споразумения за ползване на основание чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2013/2014 г. за землище с. Сини вир, съгласно приложения списък.

За получаване на рентните плащания, правоимащите следва да педставят следните документи:

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.

3.Нотариално заверено пълномощно /ако е необходимо/.

4.Документ за номер и титуляр на банкова сметка, при изплащане по банков път.

 

Заповед № РД 27-191/18/09/2013 година за одобрено споразумение за ползване на масиви земедеслка земя  за стопанската 2013-2014 година за землището на с.Синив вир, община Каолиново

График на ОСЗ гр.Каолиново за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

с .Сини вир

I заседание на 19.08.2013 година от 11:00 часа

II заседание на 26.08.2013 година от 11:00 часа

Заседанията ще се проведат в Ощинска служба по земеделие град Каолиново

 

Анкета на Министерство на физическото възпитание и спорта

17.12.2012 г - СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

07.11.2012 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява заинтересованите граждани, че изплаща дължимите на собствениците суми, представляващи рентни вноски за земеделски земи, обработвани от арендаторите без договори /така наречените „бели петна”/, по сключени споразумения за ползване на основание чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2012/2013 г. за землище с. Сини вир, съгласно приложения списък.

За получаване на рентните плащания, правоимащите следва да педставят следните документи:

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.

3.Нотариално заверено пълномощно /ако е необходимо/.

4.Документ за номер и титуляр на банкова сметка, при изплащане по банков път.

 

Заповед № РД 27-272/01.10.2012 г. на директора на ОД "Земеделие" Шумен за одобрено споразумение за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Сини вир, община Каолиново

23.08.2012 г. - График за провеждане на споразумение по чл.37в. от ЗСПЗЗ за Община Каолиново

04.03.2012 г. - Списък на допуснатите до конкурс кандидати - длъжност "Младши юрисконсулт"

Обява за свободно работно място - младши юрисконсулт

07.03.2012 г. - Дискусия на тема "Местната власт-среща бизнеса"

20.02.2012 г. - Съобщение за удължаване на срока на действие на проект "Подкрепа за достоен живот"

20.01.2012 г. - Покана за публично обсъждане на бюджета на община Каолиново за 2012 г.

Заповед за комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Каолиново

От 15.07.2011 г. стартира работа на терен по Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове –фаза 1” с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания – Консорциум „НАТУРА  България”

Заповед № РД 27-302/31.08.2011 г. на директора на ОД "Земеделие" Шумен за одобрен проект за служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2011/2012 г. за землището на село Сини вир, община Каолиново


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява, че считано от 03.10.2011 г. ще се  обслужва от „Търговска банка Д” АД клон град Шумен. Сметката за плащане на местни данъци и такси е както следва:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96

BIC: DEMIBGSF

„Търговска банка Д” АД  клон град Шумен