9036706 - Зимно поддържане на територията на община Каолиново през 2015 година

 

Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 

Пакета от документи може да изтеглите от тук

Протокол

Договор

20.07.2015 г. - Информация за плащане


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук