10.04.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Конструктивно укрепване и мерки за енергийна ефективност на Здравна служба, село Климент

 

 

1.Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук