26.06.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Доставка на въглища за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново

 

1.Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук


Протоколи

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук