10.09.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Доставка на въглища за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново

 

Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 

Пакета от документи може да изтеглите от тук

Протокол

Договор

Информация за плащане*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук