12.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за превоз на ученици, през учебната 2013/2014 година до средищните училища по обособени позиции

 

 

1. Решение

2.Обявление


ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук