30.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет:Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново

 

1. Решение

2.Обявление


Решение за промяна


ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук:

Документация

Проект

 


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук