26.07.2013 г.-Обществена поръчка с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на подобектите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура

 

1. Решение

2.Обявление

Отговори на запитвания - разяснения

Отговор от 05.08.2013 г.
Отговор от 07.08.2013 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук