29.08.2013 г.-Обществена поръчка с предмет: Строително монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на 11,682 км /26,5%/ от общинската пътна мрежа на територията на общината, включваща общински път със съответните пътни участъци в следните подобекти:

Подобект 1: Климент - Духовец от км 0+000 до км 2+626.80, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/

Подобект 2: Климент - Наум от км 0+000 до км 1+351.72, представляващ част от RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Белинци/ Духовец - гр.общ. (Исперих - Каолиново) – Климент –Наум - гр.общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев /ІІІ-7005/

Подобект 3: Наум - Тъкач от км 0+000 до км 1+815.08, представляващ път SHU3062 /RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум - Тъкач /III-7005/

Подобект 4: Лятно - Сини вир от км 0+000 до км 3+437.33 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец - Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/

Подобект 5: Сини вир - Черноглавци от км 0+000 до км 1+829.19 представлява част от път SHU1021/I-7/ Венец – Черноглавци - Граница общ. (Венец - Каолиново) – Лятно /III-7003/

Подобект 6: Разклон Лиси връх - Лиси връх от км. 0+000 до км. 0+620.08 представлява част от път SHU 1060/III-7005, Изгрев - Каолиново/ Тъкач – Сини вир -гран.общ. (Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III-701/„„

 

1. Решение

2.Обявление

Решения за промяна

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 

Отговори на запитвания

Отговор от 18.09.2013 година

Отговор от 30.09.2013 година

Отговор на запитване - 30.09.2013 година


Отговор на запитване - 14.10.2013 година


Отговор на запитване - 07.10.2013 година


Отговор на запитване - 18.10.2013 година


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук