26.06.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново

 

 

1.Решение

2.Обявление

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документация

Пакета от документи СМР може да изтеглите от тук


Отговри на въпроси:

Отговор 1


Удължаване на срока за получаване на оферти

Решение

Съобщение


 

 


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук