00969-2014-0014 - Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на регионалното депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен

 

1. Решение

. ОбявлениеОБРАЗЦИ:

Пакета от образци може да изтеглите от тук

22.01.2105 година - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет:  Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на регионалното депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен

 

06.02.2015 г - Протокол сметосъбиране

06.02.2015 г - Решение 167 от 03.02.2015 година

14.04.2015 г. - Договор №37

14.04.2015 г. - Информация за връщане на гаранция за участие

19.06.2015 г. - Информация за плащане

20.07.2015 г. - Информация за плащане

20.08.2015 г. - Информация за плащане

23.09.2015 г.-Информация за плащанията за м.08.2015 г.

22.10.2015 г.-Информация за плащанията за м.09.2015 г.

17.11.2015 г.-Информация за плащанията за м.10.2015 г.

18.12.2015 г.-Информация за плащанията за м.11.2015 г.

20.01.2016 г.-Информация за плащанията за м.12.2015 г.

19.02.2016 г.-Информация за плащанията за м.01.2016 г.

21.03.2016 г.-Информация за плащанията за м.02.2016 г.

21.04.2016 г.-Информация за плащанията за м.03.2016 г.

19.05.2016 г.-Информация за плащанията за м.04.2016 г.

08.06.2016 г. - Информация за връщане на гаранция за участие


 

Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук