19.08.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции

 

Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 

Пакета от документи може да изтеглите от тук

15.09.20014 г.-Протокол - 1

15.09.2014 г.- Протокол - 2

15.09.2014 г. - Протокол - 3

 

Договор №65

Договор №66

Договор №67

Договор №68

Договор №69

Договор №70

Договор №71

Договор №72

Информация за плащания


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук