14.07.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 025021, град Каолиново

 

1.Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

06.08.2014 г. - Протоколи

Договор

 

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук