29.08.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

1.Решение

2.Обявление

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документация

27.10.2014 г. - Протокол

27.10.2014 г. - Решение за избор на изпълнител

Договор


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук