26.07.2013 г. - Обществена поръчка с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на обектите по проект: „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община Каолиново

 

1. Решение

2.ОбявлениеДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук