25.07.2013г. - Обществена поръчка с предмет: Управление и отчитане на проектните дейности по проект: „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община Каолиново

 

1. Решение

2.ОбявлениеДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук