14.05.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново” с две обособени позиции

 

1. Осигуряване на
комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси
в Община Каолиново

2.
Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на
леките и товарните автомобили в Община Каолиново

 

1.Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук