19.09.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Осъществяване на авторски надзор на обектите по проект „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на община Каолиново

 

Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 

Пакета от документи може да изтеглите от тук

Протокол

Договор

Информация за плащане*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук