Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията

 

15.08.2019 г. „Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект: „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“

__________________________________________________________________________________________________________________

02.08.2019 г. „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020г.“

____________________________________________________________________________________________________________

26.07.2019 г. „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”

________________________________________________________________________________________________________

26.07.2019г. „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020г.“

_______________________________________________________________________________________________________

22.07.2019 г. - „Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“

________________________________________________________________________________________________________

22.07.2019 г. „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект  „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“