09.07.2013г. - Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Провеждане на обучение на служителите от общинска администрация в Каолиново” по Проект „Ефективна и компетентна общинска администрация - Каолиново”, Договор № А12-22-145/13.05.2013 г. по ОП „Административен капацитет\\

 

1. Публична поканаОБРАЗЦИ:

Пакета от образци може да изтеглите от тук

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук