11.11.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА:Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на Община Каолиново

 

1.Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук