09.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет:Основен ремонт на път SHU 1061 (ІV-23413) Гусла – Средковец (от км 0-000 до км 4-400)

 

1.Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук