25.06.2014 г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:Доставка на дърва за огрев и дървени отпадъци за отоплителен сезон 2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Каолиново

 

 

1.Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук


Протоколи

Договор

 

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук