Други (обявления, съобщения и др.)

__________________________________________________________________________________________________________

06.08.2020 г. Обявления за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за следните землища: с.Сини вир, с.Лятно, с.Лиси връх, с.Долина, с.Т.Икономово, с.Дойранци

Обявление с.Сини вир

Обявление с.Лятно

Обявление с.Лиси връх

Обявление с.Долина

Обявление с.Т.Икономово

Обявление с.Дойранци

___________________________________________________________________________________________________________

Протокол за разпределение на пасища 2020 г.

Протокол за разпределение на пасища 2019 г.

Справка на свободни пасища, мери и ливади за 2020/2021 г.

Протокол за ревизия на пасища, мери и ливади - 2020 г.

Заповеди за разпределение на масиви - с. Долина, с. Лиси връх, с. Лятно, с. Сини вир

14.10.2019 г. - Заповеди по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски имоти

19.08.2019г. - Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумение между собственици или ползватели на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година

20.03.2019 г - Забраняване на пашата на селскостопански животни в горски територии

11.03.2019 г.  справка на свободни пасища 2019 г.

11.03.2019 г. - протокол за ревизия на пасища 2019 г.

21.05.2018 г. - Протокол за разпределение на пасища 2018/2019 г.

14.03.2018 г. - Протокол за ревизия на пасища - 2018

09.08.2017 г. Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Протокол за разпределение на пасища 2017 г.

Протокол за ревизия на пасища 2017 година

Справка пасища 2017/2018 година

Заповед за бели петна за 2017г. с.Сини вир

Заповед за бели петна за 2017г. с.Лиси връх

Заповед за бели петна за 2017г. с.Долина

Заповед за полски пътища с.Сини вир

Заповед за полски пътища с.Лятно

Заповед за полски пътища с.Лиси връх

Заповед за полски пътища с.Долина

Заповед за бели петна за 2016/2017г. стопанска година с.Лятно

Заповед за бели петна за 2016/2017г. стопанска година с.Долина

Заповед за бели петна за 2016/2017г. стопанска година с.Сини вир

Заповед за бели петна за 2016/2017г. стопанска година с.Лиси връх

Протокол за разпределениe на пасища за 2016/2017 година

Обява за предоставяне на пасища за 2016 г./2017 г.

Регистър на свободните пасища

Протокол за ревизия на пасища

Заповед за определена цена за полски пътища с. Лятно

Заповед за определена цена за полски пътища с. Лиси връх

Заповед за определена цена за полски пътища с.  Сивни вир

Заповед за определена цена за полски пътища с. Долина