19.12.2013 г. - Публична покана: „Изготвяне на технически проекти за сградите на Народно читалище „Просвета – 1934”, град Каолиново и Народно читалище „Стефан Караджа”, село Тодор Икономово - Община Каолиново”, осъществяване на авторски надзор на двата обекта и изготвяне на апликационна форма за проект: „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в Народно читалище Просвета – 1934 град Каолиново и На-родно читалище Стефан Караджа, село Тодор Икономово – община Каолиново”

 

1.Публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук