17.09.2013 г.-Обществена поръчка с предмет:Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново

 

Публична поканаДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

 


*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук