Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Мандат 2019-2023

 

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ


Изборни длъжности 2019 г. -2023 г.

Кмет на кметство - Тодор Икономово

Шинаси Исмаил Исмаил

Кмет на кметство - Браничево

Сали Бейтулла Юсуф

Кмет на кметство - Климент

Неджми Ибрям Халил

Кмет на кметство - Загориче

Бейхан Ибрахим Сали

Кмет на кметство - Наум

Гюрджан Ниязи Емин

Кмет на кметство - Тъкач

Метин Ехлиман Халил

Кмет на кметство  - Лятно

Ахмед Касим Динар

Кмет на кметство  - Долина

Нурхан Мехмедов Ибрямов

Кмет на кметство - Дойранци

Енвер Халил Хасан

Кмет на кметство  - Пристое

Неджат Фикри Мустафа

Кмет на кметство - Гусла

Нихат Мехмед Осман

Кмет на кметство  - Средковец

Рефат Бахри Ахмед

Кмет на кметство - Сини вир

Билял Хамид Селим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мандат 2015-2019 - Общински съветници

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ