Изказване на мнение по проекти на нормативни актове, сигнали за корупция, незаконно строителство и др.

 

тел: 05361-2280

e-mail: kaolinovo@abv.bg