Решения на Общинския съвет 2014 година -мандат 2011-2015

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2020 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.
2019 г

 

2014 година

Решения по протокол № 24 (от №271 до №275) от 28.01.2014 година

Решения по протокол № 25 (от №276 до №286) от 14.02.2014 година

Решения по протокол № 26 (от №287 до №288) от 04.03.2014 година

Решения по протокол № 27 (от №289 до №308) от 28.03.2014 година

Решения по протокол № 28 (от №309 до №322) от 30.04.2014 година

Решения по протокол № 29 (от №323 до №334) от 26.06.2014 година

Решения по протокол № 30 (от №335 до №339) от 31.07.2014 година

Решения по протокол № 31 (от №341 до №348) от 27.08.2014 година

Решения по протокол № 32 (от №349 до №356) от 30.09.2014 година

Решения по протокол №33 (от №357 до №361 ) от 31.10.2014 година

Решения по протокол №34 (от №362 до №373 ) от 28.11.2014 година

Решения по протокол №35 (№ 374) от 12.12.2014 година

Решения по протокол №36 (от №375 до №380) от 23.12.2014 година