Решения на Общинския съвет 2011 година-мандат 2007-2011

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2020 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.
2019 г

 

2011 ГОДИНА

Решение № 381 - от 2011 година
Решение № 382 - от 2011 година
Решение № 383 - от 2011 година
Решение № 384 - от 2011 година
Решение № 385 - от 2011 година
Решение № 386 - от 2011 година
Решение № 387 - от 2011 година
Решение № 388 - от 2011 година
Решение № 389 - от 2011 година
Решение № 390 - от 2011 година
Решение № 391 - от 2011 година
Решение № 392 - от 2011 година
Решение № 393 - от 2011 година
Решение № 394 - от 2011 година
Решение № 395 - от 2011 година
Решение № 396 - от 2011 година
Решение № 397 - от 2011 година
Решение № 398 - от 2011 година
Решение № 399 - от 2011 година
Решение № 400 - от 2011 година
Решение № 401 - от 2011 година
Решение № 402 - от 2011 година

Решение № 403 - от 2011 година
Решение № 404 - от 2011 година
Решение № 405 - от 2011 година

Решение № 406 - от 2011 година
Решение № 407 - от 2011 година
Решение № 408 - от 2011 година
Решение № 409 - от 2011 година
Решение № 410 - от 2011 година
Решение № 411 - от 2011 година
Решение № 412 - от 2011 година
Решение № 413 - от 2011 година
Решение № 414 - от 2011 година
Решение № 415 - от 2011 година
Решение № 416 - от 2011 година
Решение № 417 - от 2011 година
Решение № 418 - от 2011 година
Решение № 419 - от 2011 година
Решение № 420 - от 2011 година
Решение № 421 - от 2011 година

Решение № 422 - от 2011 година
Решение № 423 - от 2011 година
Решение № 424 - от 2011 година
Решение № 425 - от 2011 година
Решение № 426 - от 2011 година
Решение № 427 - от 2011 година

Решение № 428 - от 2011 година
Решение № 429 - от 2011 година

Решение № 430 - от 2011 година
Решение № 431 - от 2011 година
Решение № 432 - от 2011 година
Решение № 433 - от 2011 година
Решение № 434 - от 2011 година
Решение № 435 - от 2011 година
Решение № 436 - от 2011 година
Решение № 437 - от 2011 година
Решение № 438 - от 2011 година
Решение № 439 - от 2011 година
Решение № 440 - от 2011 година
Решение № 441 - от 2011 година

Решение № 442 - от 2011 година
Решение № 443 - от 2011 година
Решение № 444 - от 2011 година
Решение № 445 - от 2011 година
Решение № 446 - от 2011 година
Решение № 447 - от 2011 година
Решение № 448 - от 2011 година
Решение № 449 - от 2011 година
Решение № 450 - от 2011 година
Решение № 451 - от 2011 година
Решение № 452 - от 2011 година
Решение № 453 - от 2011 година
Решение № 454 - от 2011 година
Решение № 455 - от 2011 година
Решение № 456 - от 2011 година
Решение № 457 - от 2011 година

Решение № 458 - от 2011 година
Решение № 459 - от 2011 година
Решение № 460 - от 2011 година
Решение № 461 - от 2011 година
Решение № 462 - от 2011 година
Решение № 463 - от 2011 година

Решение № 464 - от 2011 година
Решение № 465 - от 2011 година

Решение № 466 - от 2011 година
Решение № 467 - от 2011 година
Решение № 468 - от 2011 година
Решение № 469 - от 2011 година
Решение № 470 - от 2011 година
Решение № 471 - от 2011 година
Решение № 472 - от 2011 година
Решение № 473 - от 2011 година
Решение № 474 - от 2011 година