Решения на Общинския съвет 2010 година-мандат 2007-2011

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2020 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.
2019 г

 

2010 година

Решение № 277 - от 2010 година
Решение № 278 - от 2010 година
Решение № 279 - от 2010 година
Решение № 280 - от 2010 година
Решение № 281 - от 2010 година
Решение № 282 - от 2010 година
Решение № 283 - от 2010 година
Решение № 284 - от 2010 година
Решение № 285 - от 2010 година
Решение № 286 - от 2010 година
Решение № 287 - от 2010 година
Решение № 288 - от 2010 година
Решение № 289 - от 2010 година
Решение № 290 - от 2010 година
Решение № 291 - от 2010 година
Решение № 292 - от 2010 година
Решение № 293 - от 2010 година
Решение № 294 - от 2010 година
Решение № 295 - от 2010 година
Решение № 296 - от 2010 година
Решение № 297 - от 2010 година
Решение № 298 - от 2010 година

Решение № 299 - от 2010 година

Решение № 300 - от 2010 година
Решение № 301 - от 2010 година
Решение № 302 - от 2010 година
Решение № 303 - от 2010 година
Решение № 304 - от 2010 година
Решение № 305 - от 2010 година
Решение № 306 - от 2010 година
Решение № 307 - от 2010 година
Решение № 308 - от 2010 година
Решение № 309 - от 2010 година
Решение № 310 - от 2010 година
Решение № 311 - от 2010 година
Решение № 312 - от 2010 година
Решение № 313 - от 2010 година
Решение № 314 - от 2010 година
Решение № 315 - от 2010 година
Решение № 316 - от 2010 година
Решение № 317 - от 2010 година
Решение № 318 - от 2010 година

Решение № 319 - от 2010 година
Решение № 320 - от 2010 година
Решение № 321 - от 2010 година
Решение № 322 - от 2010 година

Решение № 323 - от 2010 година
Решение № 324 - от 2010 година
Решение № 325 - от 2010 година
Решение № 326 - от 2010 година
Решение № 327 - от 2010 година
Решение № 328 - от 2010 година
Решение № 329 - от 2010 година
Решение № 330 - от 2010 година
Решение № 331 - от 2010 година
Решение № 332 - от 2010 година
Решение № 333 - от 2010 година

Решение № 334 - от 2010 година
Решение № 335 - от 2010 година
Решение № 336 - от 2010 година
Решение № 337 - от 2010 година
Решение № 338 - от 2010 година
Решение № 339 - от 2010 година
Решение № 340 - от 2010 година
Решение № 341 - от 2010 година
Решение № 342 - от 2010 година
Решение № 343 - от 2010 година
Решение № 344 - от 2010 година
Решение № 345 - от 2010 година
Решение № 346 - от 2010 година
Решение № 347 - от 2010 година
Решение № 348 - от 2010 година
Решение № 349 - от 2010 година
Решение № 350 - от 2010 година
Решение № 351 - от 2010 година
Решение № 352 - от 2010 година

Решение № 353 - от 2010 година
Решение № 354 - от 2010 година
Решение № 355 - от 2010 година
Решение № 356 - от 2010 година

Решение № 357 - от 2010 година
Решение № 358 - от 2010 година
Решение № 359 - от 2010 година
Решение № 360 - от 2010 година
Решение № 361 - от 2010 година
Решение № 362 - от 2010 година
Решение № 363 - от 2010 година
Решение № 364 - от 2010 година
Решение № 365 - от 2010 година
Решение № 366 - от 2010 година

Решение № 367 - от 2010 година

Решение № 368 - от 2010 година
Решение № 369 - от 2010 година
Решение № 370 - от 2010 година
Решение № 371 - от 2010 година
Решение № 372 - от 2010 година
Решение № 373 - от 2010 година
Решение № 374 - от 2010 година
Решение № 375 - от 2010 година
Решение № 376 - от 2010 година
Решение № 377 - от 2010 година
Решение № 378 - от 2010 година
Решение № 379 - от 2010 година
Решение № 380 - от 2010 година