Решения на Общинския съвет 2009 година-мандат 2007-2011

Мандат 2007-2011 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019 Мандат 2019-2023
2007 г.
2011 г. 2015 г.
2019 г.
2008 г.
2012 г. 2016 г.
2020 г.
2009 г.
2013 г. 2017 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
2011 г.
2015 г.
2019 г.

 

2009 година

Решение № 151 - от 2009 година
Решение № 152 - от 2009 година
Решение № 153 - от 2009 година
Решение № 154 - от 2009 година
Решение № 155 - от 2009 година
Решение № 156 - от 2009 година
Решение № 157 - от 2009 година
Решение № 158 - от 2009 година
Решение № 159 - от 2009 година
Решение № 160 - от 2009 година
Решение № 161 - от 2009 година
Решение № 162 - от 2009 година

Решение № 163 - от 2009 година
Решение № 164 - от 2009 година
Решение № 165 - от 2009 година
Решение № 166 - от 2009 година
Решение № 167 - от 2009 година
Решение № 168 - от 2009 година
Решение № 169 - от 2009 година
Решение № 170 - от 2009 година
Решение № 171 - от 2009 година

Решение № 172 - от 2009 година
Решение № 173 - от 2009 година
Решение № 174 - от 2009 година
Решение № 175 - от 2009 година

Решение № 176 - от 2009 година
Решение № 177 - от 2009 година
Решение № 178 - от 2009 година
Решение № 179 - от 2009 година
Решение № 180 - от 2009 година
Решение № 181 - от 2009 година
Решение № 182 - от 2009 година
Решение № 183 - от 2009 година
Решение № 184 - от 2009 година
Решение № 185 - от 2009 година
Решение № 186 - от 2009 година
Решение № 187 - от 2009 година
Решение № 188 - от 2009 година
Решение № 189 - от 2009 година
Решение № 190 - от 2009 година
Решение № 191 - от 2009 година
Решение № 192 - от 2009 година
Решение № 193 - от 2009 година
Решение № 194 - от 2009 година
Решение № 195 - от 2009 година
Решение № 196 - от 2009 година
Решение № 197 - от 2009 година
Решение № 198 - от 2009 година
Решение № 199 - от 2009 година
Решение № 200 - от 2009 година
Решение № 201 - от 2009 година
Решение № 202 - от 2009 година
Решение № 203 - от 2009 година
Решение № 204 - от 2009 година
Решение № 205 - от 2009 година
Решение № 206 - от 2009 година
Решение № 207 - от 2009 година
Решение № 208 - от 2009 година
Решение № 209 - от 2009 година
Решение № 210 - от 2009 година
Решение № 211 - от 2009 година
Решение № 212 - от 2009 година
Решение № 213 - от 2009 година
Решение № 214 - от 2009 година
Решение № 215 - от 2009 година
Решение № 216 - от 2009 година
Решение № 217 - от 2009 година
Решение № 218 - от 2009 година
Решение № 219 - от 2009 година
Решение № 220 - от 2009 година
Решение № 221 - от 2009 година
Решение № 222 - от 2009 година
Решение № 223 - от 2009 година
Решение № 224 - от 2009 година
Решение № 225 - от 2009 година
Решение № 226 - от 2009 година
Решение № 227 - от 2009 година
Решение № 228 - от 2009 година
Решение № 229 - от 2009 година
Решение № 230 - от 2009 година
Решение № 231 - от 2009 година
Решение № 232 - от 2009 година
Решение № 233 - от 2009 година
Решение № 234 - от 2009 година
Решение № 235 - от 2009 година
Решение № 236 - от 2009 година
Решение № 237 - от 2009 година
Решение № 238 - от 2009 година
Решение № 239 - от 2009 година
Решение № 240 - от 2009 година

Решение № 241 - от 2009 година
Решение № 242 - от 2009 година
Решение № 243 - от 2009 година
Решение № 244 - от 2009 година
Решение № 245 - от 2009 година
Решение № 246 - от 2009 година
Решение № 247 - от 2009 година
Решение № 248 - от 2009 година
Решение № 249 - от 2009 година
Решение № 250 - от 2009 година
Решение № 251 - от 2009 година
Решение № 252 - от 2009 година

Решение № 253 - от 2009 година
Решение № 254 - от 2009 година
Решение № 255 - от 2009 година
Решение № 256 - от 2009 година
Решение № 257 - от 2009 година
Решение № 258 - от 2009 година
Решение № 259 - от 2009 година
Решение № 260 - от 2009 година
Решение № 261 - от 2009 година

Решение № 262 - от 2009 година
Решение № 263 - от 2009 година
Решение № 264 - от 2009 година
Решение № 265 - от 2009 година

Решение № 266 - от 2009 година
Решение № 267 - от 2009 година

Решение № 268 - от 2009 година
Решение № 269 - от 2009 година

Решение № 270 - от 2009 година
Решение № 271 - от 2009 година

Решение № 272 - от 2009 година
Решение № 273 - от 2009 година
Решение № 274 - от 2009 година
Решение № 275 - от 2009 година
Решение № 276 - от 2009 година