Работно врeме на звеното за административно обслужване

преди обяд от 8.00 часа - 12.00 часа

почивка от 12.00 часа - 12.30 часа

след обяд 12.30 часа -16.30 часа