Ръководство на общината

 

Кмет на Община Каолиново

НИДА НАМЪКОВ АХМЕДОВ


 

Заместник-кмет на Община Каолиново

ТЮРДЖАН МУСТАФА ФЕРАД

 

 

 

raw/uploads/zam2.jpg

Заместник-кмет на Община Каолиново

БИЛГИН ОСМАНОВ МЮМЮНОВ