Данни за кореспонденция: селище, адрес, телефон, адрес на електонна поща

 

Община Каолиново, област Шумен

пл. "Украйна" № 4

ПК:9960

телефон: +35905361 - 2210

факс: +35905361 - 2210

e-mail: kaolinovo@abv.bg

 

С Ъ О Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява, че считано от 03.10.2011 г. ще се  обслужва от „Търговска банка Д” АД клон град Шумен. Сметката за плащане на местни данъци и такси е както следва:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96

BIC: DEMIBGSF

„Търговска банка Д” АД  клон град Шумен

 

 

Системен администратор e-mail: sysadmin@kaolinovo.bg