Бюджет на общината

Бюджет на община Каолиново за 2020 година

20.02.2020 г., размер 16.00 MB


Тримсечни отчети за 2020 година

Тримесечен отчет към 30.06.2020 г.

18.08.2020 г

Тримесечен отчет към 31.03.2020 г.

18.08.2020 г


Месечни отчети за 2020 година

Месечен отчет за месец август 2020 г. (rar)

18.09.2020 г.

Месечен отчет за месец юли 2020 г. (rar)

18.08.2020 г.

Месечен отчет за месец юни 2020 г. (rar)

22.07.2020 г.

Месечен отчет за месец май 2020 г. (rar)

15.06.2020 г.

Месечен отчет за месец април 2020 г. (rar)

20.05.2020 г.

Месечен отчет за месец март 2020 г. (rar)

29.04.2020 г.

Месечен отчет за месец февруари 2020 г. (rar)

18.03.2020 г.

Месечен отчет за месец януари 2020 г. (rar)

20.02.2020 г.

_________________________________________________________________________________________________

Годишен финансов отчет на Община Каолиново за 2019 г.

дата на публикуване 22.07.2020 г.


1.Баланс на Община Каолиново за 2019 г.

2.Отчет за приходите и разходите на Община Каолиново за 2019 г.

3.Отчет за КИБ, сметки и средства от ЕС и сметки за чужди средства за 2019 г.

4.Обяснителна записка към ГФО на Община Каолиново за 2019 г.

5.Обяснителна  запискa към отчета за КИБ на Община Каолиново за 2019 г.

6.Одитен доклад на Сметна палата № 0100301920 за извършен финансов одит на КГФО на община Каолиново за 2019 г.

7.Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каолиново за 2019 г.

8.Годишен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд  за 2019 г.

9.Годишен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие  за 2019 г.

10.Годишен отчет за други средства от Европейския съюз за 2019 г.

11.Годишен отчет за средствата по други международни програми за 2019 г.

12.Годишен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства за 2019 г.


_________________________________________________________________________________________________

09.10.2019 г. - Заверка на ГФО на община Каолиново за 2018 година

 1. Баланс на Община Каолиново за 2018 г.
 2. Отчет за приходите и разходите на Община Каолиново за 2018 г.
 3. Отчет за КИБ, сметки и средства от ЕС и сметки за чужди средства за 2018 г.
 4. Обяснителна записка към ГФО на Община Каолиново за 2018 г.
 5. Обяснителна  запискa към отчета за КСО на Община Каолиново за 2018 г.
 6. Одитен доклад № 0100302819_000040 на резултатите от извършеният финансов одит за 2018 г. на Община Каолиново
 7. Одитно становище за заверка без резерви на ГФО за 2018 г. на Община Каолиново

Бюджет на община Каолиново за 2019 година

13 февруари 2019, размер 11.00 MB

 

Тримсечни отчети за 2019 година

Тримесечен отчет към 30.09.2019 г.

08.112019 г

Тримесечен отчет към 30.06.2019 г.

13.08.2019 г.

Тримесечен отчет към 31.01.2019 г.

24.06.2019 г.


Месечни отчети за 2019 година

Месечен отчет за месец декември 2019 г. (rar)

11.02.2020

Месечен отчет за месец ноември 2019 г. (rar)

03.01.2020 г.

Месечен отчет за месец октомври 2019 г. (rar)

05.12.2019 г.

Месечен отчет за месец септември 2019 г. (rar)

08.11.2019 г.

Месечен отчет за месец август 2019 г. (rar)

19.09.2019 г.

Месечен отчет за месец юли 2019 г. (rar)

13.08.2019 г.

Месечен отчет за месец юни 2019 г. (rar)

13.08.2019 г.

Месечен отчет за месец май 2019 г. (rar)

24.06.2019 г.

Месечен отчет за месец април 2019 г. (rar)

16.05.2019 г.

Месечен отчет за месец март 2019 г. (rar)

13.05.2019 г.

Месечен отчет за месец февруари 2019 г. (rar)

13.03.2019 г.

Месечен отчет за месец януари 2019 г. (rar)

05.03.2019 г.

 


Бюджет на община Каолиново за 2018 година

13 февруари 2018, размер 7.00 MB

 

Тримесечни отчети за 2018 година


Тримесечен отчет към 30.09.2018 г.

01.11.2018 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2018 г.


Тримесечен отчет към 31.03.2018 г.

20.06.2018 г.


Месечни отчети за 2018 година

Месечен отчет за месец декември 2018 г. (rar)

13.02.2019г.

Месечен отчет за месец ноември 2018 г. (rar)

13.02.2019г.

Месечен отчет за месец октомври 2018 г. (rar)

03.01.2019г.

Месечен отчет за месец септември 2018 г. (rar)

01.11.2018г.

Месечен отчет за месец август 2018 г. (rar)

01.11.2018г.

Месечен отчет за месец юли 2018 г. (rar)

07.09.2018г.

Месечен отчет за месец юни 2018 г. (rar)

07.09.2018г.

Месечен отчет за месец май 2018 г. (rar)

20.06.2018 г.

Месечен отчет за месец април 2018 г. (rar)

20.06.2018 г.

Месечен отчет за месец март 2018 г. (rar)

20.06.2018 г.

Месечен отчет за месец февруари 2018 г. (rar)

12.03.2018 г.

Месечен отчет за месец януари 2018 г. (rar)

12.03.2018 г.


05.11.2018 г . Годишен финансов отчет на община Каолиново за 2017 г.


04.12.2017 г. Заверка на ГФО за 2016 година

 1. Баланс на Община Каолиново към 31.12.2016 г.
 2. Отчет за приходите и разходите на Община Каолиново
 3. Отчет за КИБ, сметки и средства от ЕС и сметки за чужди средства към 31.12.2016 г.
 4. Обяснителна записка към ГФО на Община Каолиново към 31.12.2016 г.
 5. Обяснителна  запискa към отчета за КСО на Община Каолиново към 31.12.2016 г.
 6. Одитен доклад № 010031313817 на резултатите от извършеният финансов одит за 2016 г. на Община Каолиново
 7. Одитно становище за заверка без резерви на ГФО за 2016 г. на Община Каолиново

 

Тримесечни отчети за 2017 година

Тримесечен отчет към 31.12.2017 г.

12.03.2018 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2017 г.

28.11.2017 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2017 г.

30.08.2017 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2017 г.

04.05.2017 г.


Месечни отчети 2017 година

Месечни отчети за месец декември (rar)

08.02.2018 г.

Месечни отчети за месец ноември (rar)

08.01.2018 г.

Месечни отчети за месец октомври (rar)

28.11.2017 г.

Месечни отчети за месец септември (rar)

19.10.2017 г.

Месечни отчети за месец август (rar)

10.10.2017

Месечни отчети за месец юли (rar)

30.08.2017 г.

Месечни отчети за месец юни (rar)

30.08.2017 г.

Месечни отчети за месец май (rar)

13.06.2017 г.

Месечни отчети за месец април (rar)

29.05.2017 г.

Месечни отчети за месец март (rar)

04.05.2017 г.

Месечни отчети за месец  Февруари (rar)

Месечни отчети за месец Януари (rar)


Бюджет на община Каолиново за 2017 година (pdf)

09 февруари 2017, размер 7.00 MB

 

Бюджет 2016

Месечни отчети за 2016 година

Тримисечен отчет към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2016 г.

29.06.2017 г.Баланс сборен към 31.12.2016 г.

29.06.2017 г. Обяснителна записка към Годишен финансов отчет на община Каолиново

29.06.2017 г. Отчет за приходите и разходите за 2016 година

29.06.2017 г. Баланс в хиляди левове

 

2015 г.

Месечни отчети от м.Януари до м.Декември 2015 година

Баланс

Обяснителна записка към Годишен финансов отчет на община Каолиново

Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета на община Каолиново

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2015 г. на община Каолиново

Годидшен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Каолиново

Годишен отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд

Годишен отчет за други средства от Европейския съюз

Годишен отчет за средствата по други международни програми

Годишен отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие

Годишен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства

 

2014 г.

Баланс на Община Каолиново към 31.12.2014 година

Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета за 2014 г.

Обяснителна записка към ГФО за 2014 година

Отчет за  други средства от Европейския съюз 2014 г.

Отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства 2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2014 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ за 2014 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на РА към ДФЗ

Отчет за средствата по други международни прогрома за 2014 г.


 


В изпълнение на изискванията на параграф 24 ал.1 от ЗДБ на РБ за 2013 година и т.34 от ДДС №12 / 18.12.2013 година се публикува одитния доклад и становището на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет и отчета за касово изпълнение на бюджета за 2013 година на община Каолиново

 

Одитно становище за заверка без резерви с обръщение на внимание на годишния финансов отчет на Община Каолиново за 2013 година

Одитен доклад 0500302414 за резултатите от извършен одит на Годишния финансов отчет на община Каолиново за 2013 година

Баланс на община Каолиново и обяснителна записка относно: Годишното счетоводно приключване за 2013 година на Община Каолиново

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2013 година

Отчет за касово изпълнение на извънбюджетна сметка за приватизация код 10

Отчет за касово изпълнение на извънбюджетна сметка за приватизация код 11

Отчет за касово изпълнение на извънбюджетна сметка за приватизация код 12

Отчет за касово изпълнение на извънбюджетна сметка за приватизация код 40

Отчет за касово изпълнение на бюджета набирателна сметка /чужди средства/ код 33

Отчет за касово изпълнение на бюджета Разплащателна агенция код 42

Отчет за касово изпълнение на бюджета Кохезионни и структурни фондове

Обяснителна записка към ГФО за 2013 година


 

ПОКАНА

 

С Ъ О Щ Е Н И Е

Общинска администрация град Каолиново уведомява, че считано от 03.10.2011 г. ще се  обслужва от „Търговска банка Д” АД клон град Шумен. Сметката за плащане на местни данъци и такси е както следва:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96

BIC: DEMIBGSF

„Търговска банка Д” АД  клон град Шумен

 

ОТЧЕТИ


Отчет за касовото изпълнение на бюджета, ИБСФ и ИБСФ - КСФ_ 2010

Баланс на Община Каолиново към 31.12.2010 година

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, ИБСФ и ИБСФ - КСФ_2011

Баланс на Община Каолиново към 31.12.2011 година

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, ИБСФ и ИБСФ - КСФ_2012

Баланс на Община Каолиново към 31.12.2012 година