Община Каолиново

Кмет на Общината
НИДА НАМЪКОВ АХМЕДОВ


Работно време с граждани
08:00 ч. - 16:30 ч.

За връзка

Тел.:+3595361 - 2210

Факс:+3595361 - 2110

+3595361 - 2105

Сигнали мнения и препоръки


e-mail:kaolinovo@abv.bg

 

Меню за бърза навигация


Портал е-услуги

Указания за работа с портала за е-услуги

 

Обществени поръчки (Профил на купувача) - Община

Решения на Общинския съвет

Наредби на Общинския съвет

Съобщения и обявления

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги Местни данъци и такси

Административно- технически услуги Устройство на територията

Административни услуги Селско стопанство и екология

Защита на личните данни-GDPR


Официална фейсбук страница на община Каолиново