Е-услуги

 

Информация за е-услуги в община Каолиново


ВХОД В ПОРТАЛА ЗА Е-УСЛУГИ


Идентифицирането в портала за е-услуги е възможно чрез: електронен подпис, ПИК на НАП и Код от общината.

 

Необходимо е да имате:

. Регистрация в портала за е-услуги (подробни инструкции)

·         Валиден сертификат за УЕП, ПИК код на НАП или Код от общината

·         Браузър Internet Explorer, Mozilla, Chrome

 

Необходимо е да направите следното :

·         Да изберете електронната услуга

·         Да попълните бланката (заявление) за избраната услуга от екран "Е-Услуги".

·         Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на гише в община Каолиново или по пощата.

·         Да добавите съпътстващите/изискуеми/  документи в електронен вид.

·         Да регистрирате заявлението. Сайтът няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ .

Резултат :

·         Получавате входящ номер на заявената  услуга.

·         Имате достъп до всички подадени и подписани с УЕП документи.

·         Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката.

·         Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин

Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

·         Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.

·         Прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG.

·         Документите да не съдържат криптиран текст

·         Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси

 

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по банков път,Easypay, ePay . Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.

ВХОД В ПОРТАЛА ЗА Е-УСЛУГИ